Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Petras Klimas

XX a. Lietuvos diplomatas, valstybės ir visuomenės veikėjas, istorikas, publicistas.

Klmas Petras 1891 II 23Kušliškiuose (Kalvarijos vlsč.) 1969 I 16, Kaune, Lietuvos diplomatas, valstybės ir visuomenės veikėjas, istorikas, publicistas. Vasario 16 Akto signataras. Teisininkas. 1914 baigė Maskvos universitetą. 1910 žurnalo Aušrinė vienas įkūrėjų. 1914 dirbo Centriniame lietuvių pabėgėliams šelpti komitete Vilniuje, 1917 – komitete Lietuvių konferencijai rengti. 1917–1918 Lietuvos Tarybos narys, sekretorius. 1917–1918 Lietuvos aido faktinis redaktorius. Nuo 1918 dirbo LR Užsienio reikalų ministerijoje, 1919–1923 viceministras. 1917 moksliškai pagrindė etnines ir politines Lietuvos rytines sienas ir jas apgynė Maskvoje sudarant Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos sutartį. 1920–1921 parengė istorinę studiją Trumpos žinios apie mūsų giminiečius prūsus arba senprūsius XII a. (išspausdinta knygoje Kovo 20 diena). 1920–1923 dėstė Aukštuosiuose kursuose ir Kauno universitete. 1923–1925 nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Italijoje, 1925–1940 Prancūzijoje. Lietuvai dar atstovavo Belgijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir Liuksemburge. 1940 rugpjūtį Prancūzijos ir Portugalijos vyriausybėms įteikė notas dėl SSRS įvykdytos Lietuvos aneksijos. 1943 VIII 18 Prancūzijoje gestapo suimtas, 1944 kovą grąžintas į Lietuvą ir paleistas. 1945 rugsėjį sovietų saugumo suimtas, kalintas Čeliabinsko srities lageryje. Į Lietuvą grįžo 1954 sausį. Sovietų valdžia neleido P. Klimui išvažiuoti į Prancūziją, kur buvo likusi šeima ir surinkta daug medžiagos pabaigti rašyti Lietuvos istoriją. Tai vienas pirmųjų istorinių veikalų Lietuvoje apie senąją Prūsą. Svarbiausi veikalai: Lietuva, jos gyventojai ir sienos (1917), Lietuvos žemės valdymo istorija, Lietuvių senobės bruožai, Lietuvos valstybės kūrimas iki laikinosios vyriausybės sudarymo (visos 1919), Istorinė Lietuvos valstybės apžvalga (1922), Mūsų kovos dėl Vilniaus (1923). P. Klimo knygos: Iš mano atsiminimų (1979 Cleveland, 1990 Vilnius; yra skyrius Mažosios Lietuvos dalia), Lietuvos diplomatinėje tarnyboje 1919–1940 (1991), Dienoraštis. 1915.XII.1.–1919.I.19 (1988 Čikaga) – reikšmingas istorijos šaltinis. Nemaža istorinių raštų liko rankraščiais. Apdovanotas Vytauto Didžiojo 2 laipsnio (1934), Gedimino 2 ir 1 laipsnio (1928 ir 1938) ordinais.