Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kolekcininkai

kolekcijų rinkėjai.

kolèkcininkai, kolekcijų rinkėjai. Vienas žymiausių XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Klaipėdos krašto kolekcininkų – Karaliaučiaus universiteto garbės daktaro Hugo Scheuʼus ir jo sūnus Erichas Scheuʼus Jie talkino Adalbertui Bezzenbergeriui tyrinėjant Klaipėdos krašto archeologijos paminklus. Iš pradžių Scheuʼai surinktas senienas perduodavo Karaliaučiaus, Įsruties muziejams, vėliau ėmė patys kaupti. 1889 Šilokarčemoje nupirkto dvaro rūmų 2 kambariuose jie įrengė pirmąjį Klaipėdos krašte privatų muziejų. Jame eksponavo puikias archeologijos, etnografijos, folkloro, senųjų spaudinių kolekcijas. Pirmieji archeologijos eksponatai – romėniškojo periodo papuošalai iš Dreižių kapinyno bei iš Pėžaičių, kuriuos E. Scheuʼus 1894 iškasė smėlio kopose. Didelė E. Scheuʼaus 66 akmeninių kirvukų kolekcija iš Klaipėdos ir Šilutės aps. Nemažą dalį Scheuʼų archeologijos kolekcijos sudarė pavieniai radiniai iš Kuršių nerijos, Rusnės, Kintų, Venckų, Žakainių, Darvėnų. Gausi dalis jų kolekcijos – archeologiniai radiniai iš Vėžaičių kapinyno – dabar saugoma Šilutės muziejuje. Svarbi H. ir E. Scheuʼų etnografinių daiktų kolekcija: profiliuotai pjaustinėti ir ištapyti lietuvininkų baldai, kaltiniai geležies bei drožinėti medžio sietynai, indai, buities rakandai, austi ir siuvinėti rankšluosčiai, šimtaraštės juostos ir juostelės, siuvinėti delmonai, įvairiais raštais puoštos megztos pirštinės ir kojinės, įvairūs moteriški ir vyriški drabužiai, diržai, nuotakų vainikai, moterų ir merginų galvos puošmenys. E. Scheu'us propaguodavo lietuvių liaudies meną, eksponuodavo jo dirbinius įvairiose parodose, dovanodavo garsiausiems to meto politikos bei kultūros veikėjams. Stengdamiesi išsaugoti lietuvių liaudies meno tradicijas siūlė steigti amatų mokyklas. H. ir E. Scheuʼų kolekcijoje buvo brangus senų knygų ir dokumentų rinkinys: Jono Bretkūno Postilė (1591), Alberto Vijūko-Kojelavičiaus Historia Litvana [Lietuvos istorija] (1650), Ch. Hartknocho Alt- und Neues Preussen [Senoji ir naujoji Prūsija] (1684), Frydricho Kuršaičio žodynas, Jokūbo Laukio Būdas senovės lietuvių (1845). Išliko ir dabar saugomi Šilutės muziejuje Prūsijos kurfiursto žemės mokesčių dokumentai, parašyti ant pergamento, datuoti 1639 ir 1651; pastarajame minimas ir Barzdūnų kaimas. Dalį retų knygų ir dokumentų po H. Scheuʼaus mirties (1937 VII 25) vykdydamas velionio valią jo anūkas dr. Verneris Scheuʼus perdavė Vytauto Didžiojo universitetui.

Liuda Burzdžiuvienė

Iliustracija: Tilžės atvirukų rinkinys, XX a. pradžia / Iš Stanislovo Sajausko rinkinio

Kunigas Mikas Preikšaitis surinko daug retų Mažosios Lietuvos leidinių, periodinės spaudos rinkinių, iš 1957–1959 išvykstančių į Vokietiją lietuvininkų – daug senų giesmynų, Biblijos įvairių leidinių ir kita. Domas Kaunas nuo 1970 rinko senuosius spaudinius ir rankraščius: 1280 vnt. lietuvių kalba (seniausia išleista 1727), 200 vnt. vokiečių kalba (seniausia išleista 1542), 46 pavadinimų periodinių leidinių lietuvių kalba (seniausias išleistas 1864), 19 periodinių leidinių vokiečių kalba, apie 360 atvirukų (seniausias išleistas 1898), apie 600 senų nuotraukų (seniausia – XIX a. vid.) ir kita. Justinas Sajauskas renka spaudinius, Klaipėdos krašto pašto ženklus ir ženklinius atvirukus. Viktoro Raševskio kolekcijoje – 370 senų atvirukų ir nuotraukų (seniausia XIX a. pab.), knygų lietuvių ir vokiečių kalbomis ir kita. JAV lietuvis Ričardas Lizdenis turi sukaupęs daugybę Klaipėdos krašto ženklinių atvirukų, Eva Banaitytė-Koch – daug įvairių rankdarbių, meno kūrinių, leidinių iš Mažosios Lietuvos, Lutzas Wenau – daug medžiagos apie Donelaičių giminę ir K. Donelaičio laikus. Įvairių leidinių ir kitko iš Mažosios Lietuvos surinko Aleksandras Kubilas, Mizgiriai, Gediminas Bendinskas ir kiti. Dar meno rinkiniai, muziejai.

Iliustracija: Lietuvių buities vaizdelis (piršlybos) Pasaulinėje Paryžiaus parodoje. Atvirukas, XX a. pradžia / Iš Viktoro Raševskio rinkinio

Iliustracija: Girulių pakrantė. Atvirukas, apie 1930 / Iš Viktoro Raševskio rinkinio

Iliustracija: Klaipėdos senieji sandėliai. Atvirukas, 1913 / Iš Gedimino Žulio rinkinio