Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos krašto muziejus

Klaipėdos krašto ir miesto muziejus, įkurtas 1924 Klaipėdoje.

Klapėdos krãšto muziẽjus, Klapėdos krãšto ir miẽsto muziẽjus (vok. Landesmuseum in Memel). 1924 I 20 vykęs Klaipėdos krašto ir miesto muziejaus draugijos (vok. Memeler Landesmuseum e.V) visuotinis (steigiamasis) susirinkimas laikomas ir Klaipėdos krašto muziejus įkūrimo data. Kuriant muziejų dalyvavo Vilius Gaigalaitis, Jokūbas Stiklorius, miesto burmistras Richardas von Grabowas, Hugo Scheuʼus, bibliotekininkas G. Kempas, Muziejaus pirmuoju valdytoju išrinktas archeologas Petras Tarasenka. Klaipėdos piliavietės teritorijoje planuota pastatyti atskirą Klaipėdos krašto muziejus pastatą. 1930 Vytauto Didžiojo komitetas tam skyrė 50 000 Lt. Neturėdamas nuolatinių patalpų muziejus įsikūrė Klaipėdos muzikos mokykloje (tuometinėje Palangos gatvėje). Ekspozicija lankytojams atidaryta 1931 IX 1, veikė trečiadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 14 val. 1932 ją apžiūrėjo 2000 lankytojų. Muziejaus pirmieji rinkiniai negausūs: 1931 turėjo 84, 1934 – 965, 1938 – 1545 eksponatus. Daugiausia archeologinių radinių bei gausi numizmatikos kolekcija. Iš archeologinių eksponatų turtingiausias buvo apie 600 vnt. geležies amžiaus dirbinių rinkinys (ginklai, karoliai, segės, apyrankės, antkaklės, žiedai, peiliai ir kita iš Aukštkiemių kapinyno, Lumpėnų, Vilkyškių bei kitų senkapių). Apie 500 eksponatų turėjusios numizmatikos kolekcijos puošmena – II–III a. Romos monetos. Emiliui Nauburui dirbant muziejaus vedėju, atlikti jo vadovaujami archeologiniai kasinėjimai Bandužių kapinyne, Dvylių kapinyne; į archeologinės medžiagos rinkimą įtraukti Klaipėdos pedagoginio instituto studentai. 1936 Adomas Brakas sukūrė muziejaus pastato eskizą. 1937 Klaipėdos krašto muziejaus ekspozicija perkelta į Aukuro draugijos pastatą tuometinėje S. Dacho gatvėje. Nacistinei Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą, 1939 III 12 muziejaus veikla nutrūko. Didžioji dalis prieškarinių rinkinių pražuvo per Antrąjį pasaulinį karą ir sovietmečiu. Šiuo metu keliasdešimt archeologinių eksponatų, dokumentų ir Klaipėdos krašto muziejuas inventorinė knyga saugoma Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje Klaipėdoje.

L: Nauburas E. Iš mūsų muziejinės veiklos // Aukuras. Klaipėda, 1937, p. 108–110; Žiemys A. Kraštotyros darbai Klaipėdos krašte // Vakarai. 1937 09 18, nr. 216 (519); Stiklorius J. Dvi Mažosios Lietuvos šventvietės // Klaipėda. 1937, p. 170–178.

Linas Tamulynas

Julius Žukas