Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

muziejus Klaipėdoje, veikiantis nuo 1988.

Mažõsios Lietuvõs istòrijos muziẽjus, nuo 1988 veikia Klaipėdoje. Skirtini trys muziejaus veiklos etapai: 1) Klaipėdos krašto muziejus (1924–1939); 2) Klaipėdos kraštotyros muziejus (1949–1988); 3) Mažosios Lietuvos istorijos muziejus (nuo 1988 VI 17; apima ne tik Klaipėdos krašto, bet ir visos Mažosios Lietuvos praeitį). Jo įkūrimo data priimta laikyti 1924 VI 20, kai Klaipėdos krašto muziejaus draugija visuotiniame susirinkime nutarė steigti Klaipėdoje muziejų. 1939 jo veikla nutrūko, beveik visi eksponatai žuvo. Po Antrojo pasaulinio karo muziejus Klaipėdoje atkurtas 1949 II 5 ir pavadintas Klaipėdos kraštotyros muziejumi. Pirmąja direktore paskirta G. Christoforova. 1950 gavo 3 kambarius sename pastate Liepų gatvėje, o 1958 – visą pastatą. 1960–1962 jį rekonstruojant pastatytas II aukštas, pastatas įgavo dabartinį pavidalą. Dabar čia įsikūrę muziejaus administracija, personalas bei fondai. 1950 įrengta pirmoji ekspozicija, 1542 eksponatus turėjusį muziejų aplankė 15 208 žmonės. 1964 įrengta pirmoji nuolatinė ekspozicija (1970–1971 atnaujinta). 1966 Nidoje įsteigtas muziejaus filialas – Neringos istorijos muziejus (nuo 1987 pabaigos savarankiškas), jam perduoti visi su Kuršių nerija ir mariomis susiję eksponatai. 1967 muziejuje įkurtas Aloyzo Každailio vadovaujamas Jūrų skyrius, ilgainiui išaugęs į savarankišką Lietuvos jūrų muziejų (Jūrų muziejus). Nuo 1954 muziejus rengia išvykas eksponatams rinkti, nuo 1959 registruoja Klaipėdos rajono archeologijos paminklus, nuo 1960 atlieka žvalgomuosius archeologinius Klaipėdos apylinkių kasinėjimus. 1975 surengta pirmoji mokslinė ekspedicija į Karaliaučiaus sritį (1993 kovo mėn. – paskutinė). 1955 muziejus turėjo 2791, 1970 – 13 321, 1980 – apie 19 000 eksponatų. Po 1988 VI 17 jam perduoti senieji fachverkiniai pastatai senamiestyje, Didžiojoje Vandens gatvėje. Ten per kelerius metus įrengta nuolatinė ekspozicija apie Mažosios Lietuvos (pirmiausia Klaipėdos krašto) praeitį. Lankytojai gali susipažinti su archeologijos, senosios kartografijos, numizmatikos, etnografijos rinkiniais, Klaipėdos pilies ir miesto maketais, krašto ir miesto istorinę praeitį menančia originalia ir turtinga ikonografine bei dokumentine medžiaga. 1992 VIII 5 prie Senojo turgaus, Šaltkalvių gatvėje, atidarytas muziejaus skyrius – Kalvystės muziejus. Jame sukaupti nuo sunaikinimo išgelbėti Mažosios Lietuvos, senųjų Klaipėdos kapinių kryžiai, tvorelės, vartai, tik uostamiesčiui būdingos vėtrungės. Eksponuojami senosios Klaipėdos kalvių autentiški darbo įrankiai, jų pagaminti namų apyvokos daiktai. 2000 kovo mėn. atidaryta naujausia Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus ekspozicija Antrojo pasaulinio karo bei pirmųjų sovietų okupacijos dešimtmečių istorijos tematika. 2002 VIII 1 Klaipėdos piliavietėje, princo Friedricho poternoje, atidarytas naujas skyrius – Klaipėdos pilies muziejus. Jo ekspozicijoje – Klaipėdos pilies ir miesto raida XIII–XVIII amžiais. Dabar muziejuje yra Archeologijos ir restauravimo, Edukacijos ir ryšių su visuomene, Etnografijos, Fondų apskaitos ir apsaugos, Istorijos skyriai, dirba 13 mokslinių bendradarbių. 2002 XII 31 muziejus turėjo 83 987 eksponatus. Dalį jų dovanojo Mažosios Lietuvos fondas. Nuo 1992 muziejui vadovauja Jonas Genys.

Dar skaitykite archyvai.

Julius Žukas

Iliustracija: Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus ženklas

Iliustracija: Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus administracinis pastatas

Iliustracija: Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus pastatas