Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos pedagoginis institutas

Respublikos pedagoginis institutas Klaipėdoje. Įkurtas 1935.

Klapėdos pedagòginis institùtas, Respublikos pedagoginis institutas Klaipėdoje. Įkurtas 1935. Rengė aukštesnės kvalifikacijos mokytojus pradinėms mokykloms. Priimti ne vyresni kaip 30 metų abiejų lyčių asmenys, baigę gimnazijas arba turintys kitą tolygų išsilavinimą. Mokymas buvo nemokamas, dalis studentų gavo stipendijas; institutas turėjo merginų bendrabutį Giruliuose. 1935 IX 18 į I kursą priėmus 140 studentų, darbas pradėtas Mokytojų seminarijos pastate. Dėstyti bendrieji (humanitariniai, gamtos), pedagogikos ir kiti dalykai, studentai atlikdavo ilgoką pedagoginę praktiką bazinėje Pavyzdinėje mokykloje (dabar Aukštesnioji pedagogikos mokykla). Direktoriumi paskirtas kelmiškis Vytautas Soblys, mokęsis Berlyno, Prancūzijos universitetuose; pavaduotoju (inspektoriumi), o 1937–1940 direktoriumi – fizikos ir matematikos mokslus Vokietijoje ėjęs Mečys Mačernis. Keturiose katedrose dirbo per 30 dėstytojų: Juozas Budzinskis (po karo Vilniaus pedagoginio instituto profesorius), Jonas Kruopas (kalbininkas leksikografas), Zigmas Kuzmickis (filologas, daugelio vadovėlių autorius), Andrius Ašmantas (lingvistas, visuomenės veikėjas), Jonas Remeika, M. Mertinaitis, J. Martinaitis ir kitit. Mokymosi trukmė – 4 semestrai (2 metai), tačiau norintieji dirbti Klaipėdos krašto mokyklose privalėjo studijuoti dar 1 semestrą: gilinti vokiečių kalbos įgūdžius, išsamiau susipažinti su krašto istorija, teise, etnografija. Besimokantieji būrėsi į korporaciją, kurioje buvo literatų, kraštotyrininkų, skautų, filosofų ir kitos sekcijos. Institute mokėsi generolas A. Ramanauskas-Vanagas, rašytoja Alė Rūta ir kiti. Veikė biblioteka (10 000 kn.); 1936 V 29 naktį įsibrovę hitlerininkai ją padegė. Pagal architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio projektą greta bazinės pradžios mokyklos 1938 pastatyti erdvūs sporto rūmai. 1937 diplomus gavo 121, 1938 – 131 absolventas. 1937–1939 leido Pedagoginį metraštį. 1939 Klaipėdos kraštą užgrobus Vokietijai, Klaipėdos pedagoginis institutas evakuotas į Panevėžį. Čia diplomus gavo dar 98 absolventai. Netrukus institutas perkeltas į Vilnių, pavadintas Vilniaus pedagoginiu institutu, naujus mokslo metus pradėjo 1939 XI 27 dieną.

L: Pedagoginis metraštis. II sąs. Klaipėda, 1938; Panevėžys, 1939; Respublikos pedagoginis institutas Klaipėdoje. Klaipėda, 1938; Kavoliūnas A. Pedagoginis institutas 1935–1944 metais. V., 1995; Sliesoriūnas F. Respublikos pedagoginis institutas 1935–1940 m. // Vilniaus pedagoginis universitetas 1935–1995 metais. V., 1995; Tįjūnėlienė O. Mokytojų rengimas Respublikos pedagoginiame institute (Klaipėda: 1935–1939). Klaipėda, 1996.

Albertas Juška

Vladas Pupšys

Iliustracija: Klaipėdos pedagoginio instituto studentų korporacijos valdyba: M. Juškaitytė, B. Rudzianskaitė, P. Zablockas (pirmininkas), E. Skuodaitė, E. Eskytė, 1938 / Iš Petro Zablocko albumo