Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rašymo ir skaitymo draugija

Skaitymo ir rašymo mokslo draugystė, lietuviškų knygų leidimo organizacija.

Rãšymo ir skatymo draugijà, Skaitymo ir rašymo mokslo draugystė, lietuviškų knygų leidimo organizacija, įsteigta Šilutės apskrities lietuvių rinkimų draugijos 1898 III 3 Tilžėje. Steigiamajame posėdyje dalyvavo apie 80 žmonių. Į valdybą išrinkti: Jonas Smalakys, Jurgis Strėkys, Jonas Gryga ir Dovas Zaunius. Svarbiausias tikslas – leisti ir tarp neturtingų žmonių nemokamai platinti lietuviškus ir vokiškus elementorius, katekizmus bei kitas jaunimo namų mokymo knygeles. Taip siekta sumažinti žalą, kurią padarė lietuvių kalbos pašalinimas iš mokyklų. Dėl autorių ir rankraščių stokos planai liko neįgyvendinti. Už likviduotos draugijos lėšas (62 markės) Lietuvininkų susivienijimas Prūsuose išleido Jono Biliūno gamtos mokslo populiarinamąją knygą Apsireiškimai iš žemės gyvenimo (1905).

Kiošis M. Lietuviškųjų konzervatyvų susiėjimas Šilokarčiamoj // Nauja lietuviška ceitunga. 1898, nr. 19; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.

Algirdas Žemaitaitis