Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikelis Kaitinis

XIX–XX a. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, tautosakos rinkėjas.

Kaitinis Mikelis 1850 X 3Lūžuose (Klaipėdos aps.) 1938 IV 20Smeltėje, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, tautosakos rinkėjas. Mokėsi Klaipėdoje. 1889 įsitraukė į tautinę veiklą. Būdamas lietuvių rinkimų draugijų vienas steigėjų parašė agitacinio pobūdžio atsišaukimų. Su kitais įkūrė Lietuvišką konservatyvų skyrimo draugystę, aktyviai dalyvavo jos veikloje. Platino lietuvišką spaudą, rinko parašus peticijoms Prūsijos valdžiai, kad mokyklose lietuviams būtų dėstoma jų gimtąja kalba, pasisakydavo lietuvių susirinkimuose. Savo lėšomis išleido ir pardavinėjo Anso Bruožio knygą Prūsų lietuvei (1906). Lietuvišką nusistatymą bandė derinti su lojalumu kaizerinei valdžiai. Palaidotas Lūžų kapinėse. Kaitinio sūnus Jonas po Antrojo pasaulinio karo tėvų sodyboje įrengė Klaipėdos evangelikų liuteronų bendruomenės laikinuosius maldos namus. 1947–1959 čia vykdavo pamaldos, krikštyti vaikai, konfirmuoti jaunuoliai, tuokti jaunavedžiai.

Vaclovas Bagdonavičius

Albertas Juška

Algirdas Žemaitaitis