Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Plonaitis

XX a. visuomenės ir politikos veikėjas, bankininkas.

Plonaitis Jurgis 1902 IX 19Žiaukuose (Šilutės aps.) 1998 IV 6Šilutėje, visuomenės ir politikos veikėjas, bankininkas. Baigęs pradinę mokyklą Kintuose, iki 1918 pabaigos mokėsi Vokiečių gimnazijoje Klaipėdoje. 1933 Vytauto Didžiojo gimnazijoje eksternu išlaikė 4 klasių egzaminus. Nuo 1920 dirbo Tautiniame lietuvių banke Klaipėdoje (vadovas Gustavas Juozupaitis), vėliau dirbo įgaliotiniu Žemės ūkio banko Klaipėdos skyriuje. 1934–1935 Klaipėdos krašto socialinio draudimo įstaigos direktorius. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. 1919 buvo vienas iš Kintų jaunimo organizacijos Rūta įkūrėjų, Donelaičio draugijos narys. 1923 III 18 išrinktas Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos skyriaus valdybos nariu, buvo Klaipėdos krašto giedotojų draugijų sąjungos valdybos narys, dainavo Aidos (Klaipėda) ir Dainos (Šilutė) choruose. 1923 su ginklu rankose dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime. 1935 išrinktas į Klaipėdos miesto Seimelį, 1937 į Apdraudimo įstaigos (ligonių kasų) tarybą, 1938–1939 Klaipėdos miesto valdybos rinktas tarėjas. Žaidė Klaipėdos futbolo rinktinėje, jachtomis Budys ir Gulbė plaukiojo po Baltijos jūrą, aplankė kaimynines jūrines valstybes. Domėjosi politika; teigė, kad Klaipėdos kraštą pražudė suteikta autonomija. Apdovanotas Ldk Vytauto Didžiojo ordinu ir Ldk Gedimino ordino medaliu. Gyveno Klaipėdoje, Giruliuose ir Šilutėje. Nors ir galėjo, niekada nemanė palikti Lietuvos, dalyvavo Sausio 13-osios įvykiuose Vilniuje ginant Aukčiausiosios Tarybos rūmus ir Televiziją. Užrašė prisiminimus apie Vydūną (išspausdinta Bernardo Aleknavičiaus leidinyje Vydūnas. V., 1999). Šilutės miesto garbės pilietis (1991). Su žmona Anna Jurgenaityte-Plonaitiene (1909 X 10 Šyšoje– 2005 XI 16 Šilutėje) užaugino dukrą Angelę Karvovskąją ir sūnų Arvydą (1943–1987). Aktyviai dalyvavo Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ veikloje, konsultavo Šilutės muziejų. Abu palaidoti Šilutės kapinėse.

Bernardas Aleknavičius

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Anna Plonaitienė, 2004

Iliustracija: Jurgis Plonaitis, 1978 / Iš Laurencijos Karvovskajos šeimos albumo

Iliustracija: Žiaukų kaimo ūkininkai – Erdmė ir Jurgis Plonaičiai su sūnumis Kristupu bei Jurgiu, 1907 / Iš Laurencijos Karvovskajos šeimos albumo

Iliustracija: Annos Plonaitienės tėvai Šyšos kaimo ūkininkai Anna ir Jonas Jurgenaičiai, iki 1914 / Iš Laurencijos Karvovskajos šeimos albumo

Iliustracija: Klaipėdos krašto sukilėlis Jurgis Plonaitis, 1923 / Iš Laurencijos Karvovskajos šeimos albumo

Iliustracija: Anna ir Jonas Jurgenaičiai savo kieme: dešinėje – samdinė / Iš Laurencijos Karvovskajos šeimos albumo

Iliustracija: Talka Jurgenaičių ūkyje Šyšos kaime, apie 1942 / Iš Laurencijos Karvovskajos šeimos albumo

Iliustracija: Annos ir Jurgio Plonaičių namas Giruliuose / Iš Laurencijos Karvovskajos šeimos albumo

Iliustracija: Erna Kybrancienė ir Anna bei Jurgis Plonaičiai pajūryje, apie 1935 / Iš Laurencijos Karvovskajos šeimos albumo

Iliustracija: Annos ir Jurgio (abu sėdi) Plonaičių šeima: antra stovi – dukra Angelė Karvovskaja su vaikais Andriumi ir Laurencija, prie tėvo sėdi sūnus Arvydas

Iliustracija: Per I-ąjį lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ susiėjimą kalba Šilutės garbės pilietis Jurgis Plonaitis, 1989

Iliustracija: Jurgio Plonaičio sesuo Elzė su vyru Ottu Achenbachu bei vaikaičiais – dukters Renatės vaikais JAV, 1982 / Iš Laurencijos Karvovskajos šeimos albumo

Iliustracija: Annos Plonaitienės sesuo Herta Jurgenaitytė Šilutės žemės ūkio banke, apie 1950 / Iš Laurencijos Karvovskajos šeimos albumo

Iliustracija: Annos Plonaitienės sesuo Herta Jurgenaitytė-Gelžinienė su vyru Sibire, 1956 / Iš Laurencijos Karvovskajos šeimos albumo