Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Budys“, 2

Klaipėdos jūrų skautų burinis laivas.

„Budỹs“, 2, Klaipėdos jūrų skautų burinis laivas. 1925 burlaivis Malaya buvo konfiskuotas iš kontrabandininkų, gabenusių spiritą. 1926 dėl įvairių visuomeninių organizacijų pastangų iš varžytinių Budys 1 įsigijo šį laivą. Lietuvos moterų tautiniam laivynui remti sąjunga, tarpininkaujama Klaipėdoje dislokuoto 7-ojo pėstininkų pulko kapitono Statkevičiaus, skautams paskolino 10 000 litų. Laivas buvo suremontuotas ir tapo pirmąja Lietuvos jūrų skautų jachta. Laivas statytas Kielyje (Vokietijoje), ąžuolinis, ilgis 14,5 m, plotis 4,3 m, grimzlė 1,75 m, burių plotas apie 90 m2. Vydūno patarimu, skautai jį pavadino Budžiu (nuo skautų šūkio Budėk) ir patys pasivadino Budžio draugove. 1926 X 1 Budys išplaukė į Liepoją. Tai buvo pirmoji nepriklausomos Lietuvos jachta, išplaukusi į jūrą su trispalve. Budys turėjo savo vėliavą – vimpelą. Budžio įgula keisdavosi, joje buvo: kapitonas Kristupas Plonaitis, V. Bakūnas, F. ir V. Buntinai, E. Purvinas, R. Grajauskas, J. Plonaitis, J. Seinskas, Sprincas, B. Steponavičius, J. Šneideraitis ir kiti. 1928 Budys lankėsi Gotlando saloje ir Kopenhagoje, 1929 – Visbio uoste (Gotlando saloje), Karaliaučiuje, 1931 – Rygoje. 1933 VII 15 pradėjus plaukti į Rygą, Budį audra nubloškė ant Klaipėdos uosto šiaurinio molo, laivas sudužo. Žuvo 3 skautai: Amulevičius, Jasiukevičius, Šidlauskas. 1933 jiems buvo pastatytas skautų kryžius.

Kostas Frankas

Vytautas Gocentas

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: jachta Budys / Iš Lietuvos jūrų muziejaus rinkinių