Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gustavas Juozupaitis

XX a. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, poetas.

Juozupáitis Gustavas, slapyvardis Sėjus 1895 X 24Berštininkuose (Tilžės aps.) 1954 IV 14Panevėžyje, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, poetas. „Aukuro“ draugijos vienas steigėjų, vadovavo Donelaičio draugijos bibliotekai Klaipėdoje. Juozupaičio poezija dažnai spausdinta Mažosios Lietuvos kalendoriuose. Iki 1923 Juozupaitis intensyviai skelbė savo eilėraščius laikraščiuose. Jo poeziją mėgo jaunuomenė. Juozupaitis nuoširdžiai sutiko Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos (Sveiks, krašteli išvaduotas), eilėmis bandė išsakyti buities apmąstymus ir savo nuotaikų kaitą. 1921 buvo „Santaros“ pirmininkas-iždininkas. Buvo renkamas į Ryto bendrovės (įkurta 1921) priežiūros tarybą. 1924 su J. Stikloriumi įkūrė ribotos atsakomybės bendrovę Sargas įvairiai spaudai leisti (vėliau ją likvidavo). 1924–1925 leido nepopuliarų Lietuvos vyriausybės politikai artimą laikraštį Pajūrio sargas, 1924–1926 – dienraštį Klaipėdos žinios. Kaip Donelaičio draugijos pirmininkas Klaipėdos mokytojų seminarijoje Juozupaitis 1928 organizavo vokiečių keliautojo paskaitą apie Tibetą. 1919 Tautinio lietuvių banko (Klaipėdoje) steigėjas ir direktorius. Mažosios Lietuvos kalendoriams Juozupaitis parašė 8 apžvalginius ir probleminius straipsnius. Pagrindinė tema – lietuvių ekonominių bendrovių ir įstaigų veikla. Juozupaitis paskelbė apibendrinamąjį darbą Klaipėdos krašto lietuviška prekyba ir pramonė (1929). 1939 persikėlė į Panevėžį. Nepagydomai sirgdamas sunaikino asmeninį archyvą ir ten nusižudė.

L: Kovos keliais. Klaipėda, 1938, p. 306; Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio. V., 1986; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 426, 511, 513, 631; Kaunas D. Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai. V., 2000, p. 238.

Jurgis Reisgys

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Gustavas Juozupaitis / Iš knygos „Aukuras“, 1937