Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Donelaičio draugija

kultūros ir švietimo organizacija, veikusi 1921–1930 Klaipėdoje.

Doneláičio draugijà, kultūros ir švietimo organizacija, veikusi 1921–apie 1930 Klaipėdoje. Susikūrė iš uždarytos Klaipėdoje veikusios jaunimo draugijos Jūra, kuri 1921 IX 13 pakeitė įstatus ir pasivadino Donelaičio draugija. Pagal naujus įstatus Donelaičio draugija kėlė tikslą žadinti ir skatinti viską, kas lietuvį kelia į aukštesnę kultūros pakopą. Numatė rengti paskaitas, pranešimus, kursus, vaidinimus. Pirmasis Donelaičio draugijos pirmininkas ir kasininkas buvo Gustavas Juozupaitis, raštininkas Jurgis Šaulys. Nuo 1922 Donelaičio draugija rengdavo lietuvių literatūros vakarėlius, lietuvių kalbos ir rašybos kursus. Per vakarėlius paskaitas apie lietuvių literatūros istoriją, senąją ir dabartinę literatūrą bei rašytojus skaitė Butkų Juzė, Vilius Bruožis, Vaižgantas ir kiti. Pažintines paskaitas dažnai skaitė Hermanas Dugnius (apie Klaipėdos krašto vietovardžius), apie filosofiją – Vydūnas (pvz., Sielos kultūra; Apie kultūros išsivystymą). 1929, minint Vydūno gimtadienį, Adomas Brakas skaitė paskaitą Vydūnas ir jo naujausi kūriniai. Buvo surengta Vydūno knygų paroda. 1924 surengė Mažosios Lietuvos laikraščio Aušra 40-mečio, 1930 K. Donelaičio 150-mečio mirties minėjimus. Nustojo veikti dėl Aukuro draugijos konkurencijos.

Vilius Ašmys

Jurgis Reisgys