Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Joachim Mörlin

Joachimas Merlinas, XVI a. evangelikų liuteronų teologas.

Mörlin Joachim (Joachimas Mèrlinas) 1514 IV 6 Wittenberge 1571 V 23 Karaliaučiuje, evangelikų liuteronų teologas. Teologijos daktaras (1540). 1535 baigė Wittenbergo universiteto Teologijos fakultetą. Nuo 1539 Wittenbergo miesto bažnyčios pamokslininkas. Nuo 1540 kunigas Arnstadte, 1543 Göttingeno superintendentas. Prasidėjus dvasininkų diskusijai dėl teorinių liuteronybės klausimų, 1550 Mörlinas pakviestas į Prūsiją. Tapo kunigaikščio Albrechto patarėju ir Karaliaučiaus katedros pamokslininku. Diskutavo su teologijos profesoriumi Andreasu Osianderiu ir jo šalininkais, neretai nesutiko ir su kunigaikščiu. 1553 Mörlinas išvyko iš Karaliaučiaus, tapo Braunšveigo superintendentu. Netrukus vėl pakviestas redaguoti svarbų Prūsijos Bažnyčios dokumentą Corpus Doctrinae Prutenicum [Prūsijos įstatymų kodeksas]. Šis dokumentas aiškino liuteronų tikėjimo pagrindinius dokumentus: Confessio Augustanae, 1530 [Augsburgo konfesija], Apologia Confessionis Augustanae, 1531 [Augsburgo konfesijos apologija], Die Schmalkaldischen Artikel, 1537 [Šmalkaldeno nuostatai], t. p. Apaštališkąjį, Nikėjiškąjį bei Atanaziškąjį tikėjimo išpažinimus. 1566 Prūsijos generaliniame sinode Corpus Doctrinae Prutenicum priimtas ir patvirtintas. 1567 jį pasirašė visi Prūsijos kunigai, tarp jų ir Jonas Bretkūnas, Baltramiejus Vilentas, Mykolas Sapūnas, Stanislovas Musa, Augustinas Jomantas. 1567–1571 Mörlinas buvo Sembos vyskupu. Kartu su Pamedės vyskupu rengė naują Bažnyčios struktūros, jos administravimo modelį, tačiau pradėtų darbų nebaigė. 1568 vizitavo Sembos bažnyčias. Iš 26 parapijų tik 5 tada neturėjo veikiančių mokyklų.

Albertas Juška