Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stanislovas Marcianas

Stanislovas Musa, XVI a. lietuvių raštijos veikėjas, vertėjas iš vokiečių kalbos.

Marcianas Stanislovas, Musa apie 1520 1584Lazdynuose (Pilkalnio aps.), lietuvių raštijos veikėjas, vertėjas iš vokiečių kalbos. Martyno Mažvvdo bendradarbis. Galbūt Marcianas yra iš Martijonis. Tuo atveju tai būtų tėvavardis, rodantis Martyno sūnų. Marcianas vadinosi ir pravarde Musa. Manoma, kilęs iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės. 1547 rugsėjį įsimatrikuliavo Karaliaučiaus universitete, kur greičiausiai susipažino su M. Mažvydu. 1570 buvo Deltuvos (prie Ukmergės) evangelikų reformatų bažnyčios kunigas, 1570 M. Mažvydo giesmyne išspausdinta Marciano išversta giesmė iš vokiečių kalbos Duchawna Giesme ape Schlowe Diewa Szodza (Dzauketese scheme czese, Jus werneghi Criksczanis) [Širdinga giesmė apie Šlovę Dievo žodžio]. 1578 VI 25 Marcianas dalyvavo Vilniaus liuteronų sušauktame sinode Vilniuje, kur pasirašė Concordia Vilnensis, taip nutraukdamas saitus su reformatais. Tais pat metais išvyko į Mažąją Lietuvą, kur žinomas kaip protestantų kunigas Lazdynuose Stanislovo Musos vardu.

L: Biržiška V. Aleksandrynas I. Čikaga. I960, Vilnius. 1990. p. 98–100.

MLFA

Zigmas Zinkevičius