Mažosios Lietuvos
enciklopedija

superintendentas

Evangelikų Liuteronų ir Evangelikų Reformatų Bažnyčios distrikto ar vyskupystės vyriausiasis dvasininkas, vyskupas.

superinteñdentas (lot. superattendens, gr. episcopus), Vokietijoje, Švedijoje, Lietuvoje ir kitur – Evangelikų Liuteronų ir Evangelikų Reformatų Bažnyčios administracinio vieneto – distrikto ar vyskupystės vyriausiasis dvasininkas, vyskupas. Lotyniškos kilmės pavadinimas pasirinktas Reformacijos laikotarpiu, kai buvo stengiamasi labiau pabrėžti Bažnyčios demokratišką, sinodinę-presbiterinę, t. y., nehierarchinę ir neepiskopalinę santvarką. Pagal ją superintendentas turi vykdomąją, bažnytinės teisės vykdymo administracinę galią, bet tik sinodui priklauso bažnytinės teisės leidžiamoji galia, galutinė teisminė galia, bažnytinių pareigų skyrimas ir atskaitomybė už jas. Nemažai evangelikų bažnyčių išlaikė seną (Vengrijoje) arba sugrįžo prie labiau žinomo vyskupo pavadinimo (Lenkijoje). Superintendentai yra ordinuojami arba šventinami sinodo sprendimu. Bažnytinėje provincijoje arba nacionaliniame sinode renkamas vyriausiasis superintendentas arba generalinis superintendentas.

Rimas Mikalauskas