Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hohenzolleriai

Hoencoleriai, Brandenburgo kurfiurstų (1415–1701), Prūsijos karalių (1701–1918), Vokietijos imperatorių (1871–1918) dinastija.

Hohenzolleriai, Hoencoleriai (vok. Hohenzollern), Brandenburgo kurfiurstų (1415–1701), Prūsijos karalių (1701–1918), Vokietijos imperatorių (1871–1918) dinastija. Kildina save iš Švabijos grafų. Pradininkas – Nürnbergo markgrafas Friedrichas VI (Brandenburgo kurfiurstas Friedrichas I, 1415–1440). Reiškė junkerių, vėliau monopolistinio kapitalo interesus. Valdant Hohenzolleriams, Prūsijos karalystė tapo didžiąja Europos valstybe, įsigalėjo absoliutizmas, stiprėjo militarizmas. Mažoji Lietuva buvo kolonizuota vokiečiais, stiprėjo lietuvių, Mozūrijos ir kitų sričių lenkų tautinė, ekonominė bei socialinė priespauda, spartėjo, ypač imperijos laikais, jų asimiliacija. Hohenzolleriai dalyvavo Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimuose, Pirmajame pasauliniame kare. Svarbiausieji Hohenzolleriai: Friedrichas I (valdė 1415–1440), Friedrichas Wilhelmas (1640–1688), Friedrichas III (1688–1713; nuo 1701 Prūsijos karalius Friedrichas I), Friedrichas Wilhelmas I (1713–1740), Friedrichas II (1740–1786), Friedrichas Wilhelmas III (1797–1840), Friedrichas Wilhelmas IV (1840–1861), Wilhelmas I (1861–1888 Prūsijos karalius, 1871–1888 Vokietijos imperatorius), Wilhelmas II (1888–1918).

L: Urkundenbuch zur Geschichte des Hauses Hohenzollern. 8 Bde. 1852–1890; Tümpel L. Die Entstehung des brandenburgisch-preussischen Einheitsstaates im Zeitalter des Absoliutismus (1609–1806). Breslau, 1915; Hintze O. Die Hohenzollern und ihr Werk. 1415–1915, 1915 (II laida 1987); Piwarski K. Dzieje polityczne Prus Wschodnich (1621–1772). Gdynia, 1938; Węzłowe problemy dziejów Prus XVII–XX wieku. Роznań, 1971.

Algirdas Matulevičius