Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrich Wilhelm II

Frydrichas Vilhelmas II, Prūsijos karalius (nuo 1786).

Friedrich Wilhelm II (Frýdrichas Vlhelmas II) 1744 IX 25 1797 XI 16, Prūsijos karalius (nuo 1786). Friedricho II sūnėnas ir įpėdinis. 1791 Friedrichas Wilhelmas II sudarė sutartį su Vokietijos imperatoriumi Leopoldu II ir 1792–1795 kariavo su revoliucine Prancūzija. Šalyje rėmėsi junkerija, kovojo su švietimo idėjomis, laisvamaniais, įvedė griežtą cenzūrą. Iš pradžių žadėjo Lenkijai paramą prieš Rusijos invaziją, tačiau vėliau dalyvavo Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimuose ir jos valstybingumo panaikinime. Per antrąjį padalijimą 1793 Prūsija prisijungė Lenkijos valdas Dancigą, Torunę, beveik visą Didžiąją Lenkiją, dalį Mozūrijos ir Krokuvos vaivadijos (apie 57 100 km2, apie 1 mln. 200 tūkst. gyventojų), per trečiąjį padalijimą 1795 – Lietuvos Užnemunę, dalį Palenkės, likusią Mozūriją (su Varšuva) iki Vyslos ir Pilicos upių (apie 54 500 km2, apie 1 mln. gyventojų). Iš prijungtų per trečiąjį padalijimą lietuvių ir lenkų sričių buvo sudaryta Prūsijos karalystės provincija Naujieji Rytprūsiai (Neuostpreussen, 1795–1807).

L: Bleich E. Der Hof des Königs Friedrich Wilhelm II. und des Königs Friedrich Wilhelm III.

Algirdas Matulevičius