Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrich I

Frydrichas I, pirmasis Prūsijos karalius (nuo 1701).

Friedrich I (Frýdrichas I) 1657 VII 11 Karaliaučiuje 1713 II 25 Berlyne, pirmasis Prūsijos karalius (nuo 1701). Iš Hohenzollernų dinastijos. Prieš tapdamas karaliumi buvo paskutinis Prūsijos kunigaikštystės valdovas, Brandenburgo kurfiurstas (1688–1701) ir vadinosi Friedrichu III. Mėgdžiojo Prancūzijos karalių Liudviką XIV. Vokietijos (Šventosios Romos imperijos) imperatoriaus padedamas, panaikino savo tėvo Prūsijos kunigaikščio ir Brandenburgo didžiojo kurfiursto Friedricho Wilhelmo testamentą, kuriuo Brandenburgo žemės buvo išdalytos didžiojo kurfiursto sūnums. Jo rūpesčiu įkurti: 1694 Hallės universitetas (jame veikė Lietuvių kalbos seminaras), 1696 Prūsijos meno akademija, 1700 Prūsijos mokslų akademija (abi Berlyne). Karaliaus titulą (vainikavosi Karaliaučiuje) gavo už paramą Vokietijos imperatoriui Ispanijos įpėdinystės kare (1701–1714). Tarp kitų Friedricho I išpirktų valdų 1703 iš Lenkijos buvo nupirktas ir Elbingas prūsų žemėje. Jam valdant imta propaguoti vadinamąją prūsiškąją lietuviškąją politinę kryptį: jaunajai protestantų karalystei, kurios teisių į katalikiško Kryžiuočių ordino palikimą nenorėjo pripažinti Vatikanas, svarbu buvo idėjiškai pagrįsti savo gyvavimą; imta įrodinėti, kad karalystė esanti teisėta ne kryžiuočių, o prūsų istorinio palikimo paveldėtoja. Kadangi prūsai kaip tauta jau buvo išnykusi, visuomenės dėmesys nukrypo į jų giminaičius lietuvininkus. Tai skatino lietuviškos raštijos raidą, domėjimąsi lietuvių etniniais dalykais. Bet valdant Friedrichui I stiprėjo baudžiava, smarkiai blogėjo lietuvininkų socialinė ekonominė padėtis. Friedrichui I valdant Prūsijoje įvyko tragedija – kraštą nusiaubė didysis maras bei badas; per jį Mažojoje Lietuvoje mirė daugiau kaip pusė gyventojų, kurių absoliuti dauguma buvo lietuviai. Norėdamas atkurti nualintą ūkį ir pagausinti gyventojų, Friedrichas I jau 1710 pradėjo Mažąją Lietuvą kolonizuoti (daugiausia vokiečiais), kolonistams teikė įvairių privilegijų bei lengvatų. Tuo pačiu lietuviai atsidūrė žemesnėje socialinėje padėtyje. Friedrichas I tęsė XVII a. prasidėjusią vidinę šatulinę kolonizaciją.

L: Ledebur L. König Friedrich I. von Preussen. Bd. 1–2. Berlin, 1878–84; Berney A. König Friedrich I. und das Haus Habsburg. Leipzig, 1927.

Algirdas Matulevičius