Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Erika Šernienė-Trumpjonaitė

XX a. mažlietuvių išeivijos veikėja.

Šernenė-Trumpjonaitė Erika 1905 IX 4Traksėdžiuose (Šilutės aps.) 1993 XII 14Toronte (Kanada), išeivijos veikėja. 1929 ištekėjo už Petro Šerno. Užaugino 2 sūnus: Gytį Martyną Šerną ir Valentiną Šerną bei 2 dukteris: Aldoną Eriką Brigitę Šernaitę-Švarcienę ir Ireną Renatą Šernaitę-Meiklejohn. Kalipėdoje E. Šernienė dalyvavo V. Gaigalaičio įsteigtoje Moterų pagalbos veikloje. 1941 kartu su šeima nacių ištremta. 1949 emigravo į Kanadą. Toronte buvo lietuvių evangelikų parapijos moterų draugijos narė. Prisidėjo prie tradicinio Šiupinio Toronte. Skaitė ir rinko spaudą apie Mažąją Lietuvą. Spaudos rinkinį padovanojo Mažosios Lietuvos fondui, buvo jo mecenatė. Palaidota Šv. Jono lietuvių kapinėse Misisogoje.

L: Adomavičienė I. Atsisveikinant su Erika Šerniene // Tėviškės žiburiai, 1994 I 4, nr. 1 (2288); MLFA.

Gytis Martynas Šernas

Iliustracija: Erika Trumpjonaitė-Šernienė, 1985 / Iš Gyčio Martyno Šerno šeimos albumo