Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gytis Martynas Šernas

inžinierius, mažlietuvių išeivijos veikėjas.

Šérnas Gytis Martynas 1929 08 31Klaipėdoje, inžinierius. Petro Šerno ir Erikos Šernienės-Trumpjonaitės sūnus. 1941 nacių ištremtas kartu su tėvais. Po Antrojo pasaulinio karo baigė išvietintųjų lietuvių gimnaziją Groß Hesepėje (Vokietijoje). 1948 emigravo į Kanadą, 1954 baigė Toronto universitetą ir įgijo statybos inžineriaus, 1964 – aplinkos apsaugos inžineriaus magistro laipsnį. 1962 įkūrė ir 40 metų vadovavo konsultantų inžinerinei firmai. Dalyvavo skautų ir akademikų skautų veikloje, buvo paskautininkas. Nuo 1976 Toronto lietuvių evangelikų liuteronų Išganytojo parapijos tarybos narys. Kanados Lietuvių bendruomenės tarybos narys (1985). 1986–2002 Baltijos šalių gyventojų specialių interesų konferencijos prie Kanados Liuteronų Bažnyčios valdybos narys. 1998–2001 Mažosios Lietuvos fondo valdybos pirmininkas ir tarybos narys. Vedė mažlietuvę Editą Gavėnaitę (1928 02 14–2013 10 28). Užaugino 3 dukteris: Astą Šimkuvienę, Vidą MacDonald ir Silvią Kišonienę.

Gytis Martynas Šernas

Iliustracija: Gytis Martynas Šernas, 1996 / Iš Gyčio Martyno Šerno šeimos albumo

Iliustracija: Gytis Martynas ir Edita Šernai, jų dukros, žentai bei vaikaičiai: pirmoje eilėje – Vytautas, Romas, žentas Viktoras Šimkus, antroje eilėje – žentas Alanas MacDonaldas, Daina, Aleksa, Asta Šernaitė- Šimkuvienė, Serena, Vida Šernaitė-MacDonald, Andrius, žentas Alvinas Kišonas; trečioje eilėje – Edita Šernienė, silvija Šernaitė-Kišonienė, Gytis Martynas Šernas, Erika / Iš Gyčio Martyno Šerno šeimos albumo

Iliustracija: Profesorė Daiva Kšanienė, Gytis Martynas Šernas, Rūta Kėkštaitė-Mačiūnienė, Edita Gavėnaitė-Šernienė ir Silva Pocytė lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ būstinėje Klaipėdoje, 2005