Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Valentinas Šernas

mechanikos inžinierius, šilumos mainų specialistas, mažlietuvių išeivijos veikėjas.

Šérnas Valentinas 1938 XI 3Klaipėdoje, mechanikos inžinierius, šilumos mainų specialistas. Fizinių mokslų dr. (1967), Rutgers universiteto (JAV) profesorius (1979), Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU; 1994) ir Klaipėdos universiteto garbės daktaras (2001). Petro Šerno ir Erikos Šernienės-Trumpjonaitės sūnus. 1961 Toronto universitete (Kanadoje) baigė inžinerinę fiziką, įgijo magistro (1964) ir daktaro (1967) mechanikos inžinieriaus laipsnius. Nagrinėjo natūraliąją (laisvąją) konvekciją, virimo procesą ir šilumos mainus ekstruzijos procese. Ėjo profesoriaus pareigas Rutgers universiteto Mechanikos ir aerokosminės inžinerijos fakultete (angliškai Department of Mechanical and Aerospace Engineering) Naujajame Džersyje (JAV). Nuo 2001 profesorius emeritas. 1992 tris mėnesius dėstė VGTU, 1997 penkis mėnesius – Klaipėdos universitete (gavo Fulbright Scholar stipendiją). Ilgametis aktyvus lietuvių skautų narys, skautas vytis, akademikas skautas, paskautininkas. 1974–1984 V. Kudirkos šeštadieninės lituanistinės mokyklos mokytojas ir direktorius. Lietuvių Evangelikų Reformatų Bažnyčios kuratorius. Vedė Jonę Kregždaitę (1939 VI 24). Turi dukterį Moniką ir sūnų Thomą Šerną.

Gytis Martynas Šernas

Iliustracija: Valentinas Šernas, 1996 / Iš Valentino Šerno šeimos albumo