Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Irena Renata Šernaitė-Meiklejohn

mažlietuvių išeivijos veikėja.

Šernáitė-Meiklejohn Irena Renata 1932 XI 28Klaipėdoje, Petro Šerno ir Erikos Šernienės-Trumpjonaitės dukra. 1941 kartu su visa šeima nacių ištremta. 1949 emigravo į Kanadą. Aktyvi skautė. Buvo Lietuvos skautų sąjungos seserijos Kanadoje vadė. 1977–1981 – Kanados Lietuvių bendruomenės krašto valdybos vicepirmininkė. Nuo 1955 Baltiečių moterų tarybos (angliškai Baltic Womenʼs Council) narė, 1968–1971, 1990–1992, 1994–1996 jos pirmininkė. 1969–1978 mokytojavo Toronto Maironio šešetadieninėje lietuviškoje mokykloje. 1972–1994 dirbo bibliotekininke vaistų gamybos įmonėje Ortho Pharmaceutical Canada Ltd. Nuo 1977 Lietuvių tautodailės instituto valdybos narė. 1977–1981, 1998–2001 Baltų federacijos valdybos narė. 1993 Tornto Yorko universitete įgijo humanitarinių mokslų bakalauro laipsnį. Nuo 1997 Mažosios Lietuvos fondo tarybos narė, 1997–2001 fondo valdybos narė, sekretorė bei jo aplinkraščio redaktorė. Dažna įvairių lietuvių iškilmių bei minėjimų pranešėja. Ištekėjo už Jameso Meiklejohno. Turi sūnų Petrą ir dukterį Rūtą Stauskienę.

Gytis Martynas Šernas

Iliustracija: Mažosios Lietuvos fondo valdybos sekretorė, dažna įvairių Kanados lietuvių iškilmių bei minėjimų pranešėja ir organizatorė Irena Šernaitė-Meiklejohn, apie 1977 / Iš Irenos Šernaitės-Meiklejohn albumo

Iliustracija: Irena Šernaitė-Meiklejohn, 2001 / Iš Irenos Šernaitės-Meiklejohn albumo