Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aldona Erika Brigittė Šernaitė-Švarcienė

mažlietuvių išeivijos veikėja.

Šernáitė-Švarcienė Aldona Erika Brigittė 1930 IX 4Klaipėdoje, Petro Šerno ir Erikos Šernienės-Trumpjonaitės duktė. Antrojo pasaulinio karo pradžioje kartu su šeima nacių ištremta. Lankė vokiškas gimnazijas. 1948 iš Groß Hesepės lietuvių stovyklos emigravo į Belvilį (Kanadą). Čia baigė Ontarijo Business College. 1955 ištekėjo už vetreinarijos gydytojo Povilo Švarco. Persikėlė gyventi į Mascoutah miestą Ilinojaus valstijoje (JAV). Užaugino 4 dukteris: Kristiną, Ritą, Mildą Scott ir Audrę Veitienę. Šernaitė-Švarcienė domisi tautodaile, dekoratyviniu menu, piešia kraičio skrynias, lėkštes, margučius.

Gytis Martynas Šernas

Iliustracija: Aldona Šernaitė-Švarcienė, 1970 / Iš Gyčio Martyno Šerno šeimos albumo