Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Lokys

XX a. evangelikų kunigas, chorvedys, literatas.

Lokỹs Martynas 1902Govindpure (Indija) 1939 VIII 27Klaipėdoje, evangelikų kunigas, chorvedys, literatas. Kunigo Kristupo Lokio sūnus. Augo pas senolę Kalveliuose (Ragainės apskrityje), lankė Tilžės gimnaziją, studijavo teologiją Karaliaučiaus universitete. 1926 į kunigus Lokį įšventino kunigas Vilius Gaigalaitis. Kunigavo Batakiuose ir Virbalyje. 1932 baigė studijas Karaliaučiuje ir kunigavo Plaškiuose (Pagėgių apskrityje), 1935 perkeltas į Šv. Jokūbo bažnyčią Klaipėdoje. Garsėjo kaip pamokslininkas, tautine ir bažnytine veikla, steigė bažnytinius chorus, jiems vadovavo. Rašė eilėraščius, skelbė „Lietuvos keleivyje“.

LE