Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Aušra“

„Klaipėdos Aušra“, lietuvių moksleivių kultūros draugija, įsteigta 1929 Klaipėdoje.

„Aušra“, „Klaipėdos Aušra“, lietuvių moksleivių kultūros draugija, įsteigta 1929 Klaipėdoje. Įkūrėjas – Adomas Brakas. Nariai – Klaipėdos gimnazijoje ir seminarijoje besimokantis Mažosios Lietuvos jaunimas. Aušros susirinkimai vykdavo lietuvių gimnazijoje. Aušra dalyvavo krašto kultūriniame gyvenime: rengė jaunimo šventes, ekskursijas po Kuršių neriją, įvairias Lietuvos vietoves, rinko tautosaką, užrašė apie 200 dainų ir jų melodijų, pasakų. Aušros skyriai veikė Šilutės ir Pagėgių gimnazijose. Aušros veikloje dalyvavo gimnazistai Ansas Purvinas, Martynas Klimkaitis, seminaristai Jurgis Jaudžimas, Jonas Kalvis; iš viso buvo apie 100 narių. 1930–1932 seminarijos patalpose veikė Aušros kooperatyvas. Aušrą uždarė vokiečiai mokytojai.

Vytautas Gocentas

Jurgis Reisgys

Iliustracija: Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos „Aušros“ draugijos nariai prie Vinco Kudirkos kapo, 1937 / Iš Viliaus Ašmio rinkinio