Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Albertas Storostas

Albertas Storostas, kompozitorius, dainininkas, vargonininkas.

Stórostas Albertas 1878 V 1Naujakiemyje (Pilkalnio aps.) 1905 II 10Įsrutyje, kompozitorius, dainininkas, vargonininkas. Vydūno brolis. Vaikystėje mėgo skambinti fortepijonu, griežti smuiku, vargonuoti. 1895–1898 mokėsi Ragainės mokytojų seminarijoje. Dirbo vargonininku Valtarkiemyje, Stulbeikyje. Privačiai lankė Tilžės karališkosios muzikos mokyklos direktoriaus P. W. Wolffo muzikos pamokas. 1901–1902 studijavo Berlyno Karališkajame akademinės bažnytinės muzikos institute harmoniją ir vargonus (profesorius R. Raddecke), dainavimą ir bažnytinį giedojimą (profesorius T. Krause), partitūrų skaitymą, kamerinį ansamblį (profesorius H. Schroderis). Baigęs institutą įgijo muzikos, dainavimo mokytojo, vargonininko kvalifikaciją. Sukūrė dainų ir giesmių. 1904 Tilžėje išleistame Vydūno rinkinyje Lietuvos Aidos yra 40 Storosto subalsuotų dainų (Kur aug putinai, Lietuva brangi šalelė, Vėjelis kyl, Augin motušė, Kol aš mergaitė, Kur medžiai ant kalnelio ir kitos) ir 1 originali daina Lietuvos kalba ir daina. 1909 Tilžėje išleistame rinkinyje Lietuvos varpeliai įdėtos 7 originalios Storosto dainos ir giesmės. Storostas ir Vydūnas sukūrė pirmosios lietuvių operos Lietuvoje fragmentą – chorą Gilanda.

Daiva Kšanienė

Iliustracija: Albertas Storostas / Iš Vaclovo Bagdonavičiaus rinkinio