Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilius Bajoras

XX a. lietuviškų chorų dirigentas, kompozitorius, pedagogas.

Bajõras Vilius 1899 II 23Balandžiuose (Ragainės aps.) 1979 VIII 23Mellėje (VFR), lietuviškų chorų dirigentas, kompozitorius, pedagogas. 1919 besimokydamas Klaipėdos mokytojų seminarijoje, vadovavo Adomo Brako įsteigtos „Aidos“ draugijos chorui, kartu su A. Bratka režisavo vaidybinės grupės pastatymus. Mokytojavo Būdviečiuose (Ragainės apskrityje), Klaipėdos krašte. Išleido 2 vadovėlius. 1921 Bajoras vadovavo J. Janušaičio ir kitų pastangomis Šilutėje organizuotam Dainos chorui, kurio pirmasis koncertas įvyko 1922 Verdainėje, prie Šilutės. Vėliau su koncertais nemažai važinėjo po Šilutės apylinkes populiarindamas lietuvišką dainą. 1934–1938 Šilutės progimnazijos, 1938–1939 Šilutės gimnzijos direktorius, vadovavo naujojo gimnazijos pastato statybai. Atplėšus Klaipėdos kraštą nuo Lietuvos, vadovaujant Bajorui, Šilutės gimnazija buvo evakuota į Žemaičių Naumiestį. Vėliau Bajoras dėstė vokiečių kalbą Vytauto Didžiojo universitete. Harmonizavo lietuvių liaudies dainas, 1926 parengė (su E. Grosu) dainų ir žaidimų rinkinį Dainos. Po Antrojo pasaulinio karo mokytojavo Mellėje.

Virginija Veiverienė

Iliustracija: Vilius Bajoras, 1965 / Iš Viliaus Ašmio rinkinio