Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Merkys

XX–XXI a. lietuvių istorikas.

Merkỹs Vytautas 1929 V 5Čivuose (Rokiškio aps.) 2012 VII 25Vilniuje, istorikas. Humanitarinių mokslų habil. dr. (1969), profesorius (1991). Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (1990), Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys (2001), akademikas (2003). Gardino universiteto garbės daktaras (1993). 1951 baigė Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą. 1953–2000 dirbo Istorijos institute: 1988–1992 instituto direktorius, nuo 1992 vyriausiasis mokslinis bendradarbis. Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, 1993–2000. Parašė 14 knygų, parengė istorijos ir kitų publikacijų. Mažosios Lietuvos praeičiai svarbiausios monografijos: Lietuvos pramonės augimas ir proletariato formavimasis XIX a. (rusų k., 1969; tirtas ir Klaipėdos kraštas), Nelegalioji lietuvių spauda kapitalizmo laikotarpiu (ligi 1904 m. ) (1978), Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a. pab.– XX a. pr. (1982), Knygnešių laikai, 1864–1904 (1994), Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias, 1864–1904 (1994), Motiejus Valančius (1999). Jose rašoma ir apie lietuviškos spaudos Didžiaijai Lietuvai leidimą ir spausdinimą Mažojoje Lietuvoje (Tilžėje, Ragainėje, Bitėnuose); išsamiai išnagrinėta vyskupo M. Valančiaus Lietuvoje pirmoji organizacija (1867–1870) lietuviškai spaudai leisti ir platinti, lietuvių knygnešių ryšiai su Mažosios Lietuvos spaustuvininkais ir visuomenės veikėjais (Martynu Jankumi, Petru Mikolainiu, Marta Zauniūte ir kitais). Pateikta faktų apie Rusijos caro Nikolajaus II ir Vokietijos kaizerio Wilhelmo II susitarimą dėl bendro sistemingo lietuvių draudžiamosios spaudos ir knygnešių persekiojimo. Knygoje Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias aprašyti visi su lietuviška spauda įkliuvę Prūsijos karalystės piliečiai, gyvenę Rusijos imperijoje (ir Didžiojoje Lietuvoje) arba į ją atvykę laikinai. Merkys sudarė knygnešių atsiminimų rinkinį Knygnešys (3 t., 1997). Apie Mažąją Lietuvą gausu žinių Merkio parengtuose spaudai Simono Daukanto, M. Valančiaus, Konstantino Jablonskio, Igno Jonyno veikaluose. Merkys vadovavo daktaro disertacijoms: Algirdo Matulevičiaus Lietuvių tautinė padėtis Prūsijoje 1701–1807 m. (1973) ir Silvos Pocytės Mažosios Lietuvos lietuvių tautinis identitetas ir kultūrinė raiška 1871–1914 m. (2000). Buvo kitų disertacijų Mažosios Lietuvos tematika oficialusis oponentas. Merkio 70-mečio progai skirtas straipsnių rinkinys Praeities baruose (1999). Apdovanojimai: Ldk Gedimino III laipsnio ordinas (1995). Lietuvos mokslo premija (1997).

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Vytautas Merkys, 1998

Iliustracija: Vytauto Merkio sudarytos knygos „Knygnešys“ III tomo viršelis, 1997

Iliustracija: Istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas akademikas profesorius Juozas Jurginis ir disertacijos vadovas profesorius dr. Vytautas Merkys Algirdui Matulevičiui (viduryje) apgynus disertaciją, 1973