Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vladimiras Pašuta

Vladimir Pašuto, XX a. rusų istorikas.

Pašutà Vladimiras, (Vladimir Pašuto) 1918 IV 19Petrograde 1983 VI 10Maskvoje, rusų istorikas. Tyrinėjo senųjų prūsų bei vakarinių lietuvių viduramžių istoriją. 1941 baigė Leningrado universitetą, 1948–1983 dirbo SSRS Mokslų akademijos Istorijos institute Maskvoje. Profesorius (1970). Parašė rusų kalba studiją Pomezanija [Pamedė, 1955], monografiją Obrazovanie litovskogo gosudarstva, 1959 [Lietuvos valstybės susidarymas; 1971 išleista lietuvių kalba]. Šioje knygoje išspausdinti 2 reikšmingi šaltiniai: 1249 Christburgo taikos sutartis (lotynų kalba bei jos vertimas į rusų kalbą) ir Prūsų teisyno nuorašas senąja vokiečių kalba. Aptardamas tą sutartį Pašuta apžvelgė prūsų turtinius bei šeimyninius santykius, ekonominius ir politinius įsipareigojimus Vokiečių ordinui, senųjų prūsų tikėjimą. Knygos skyriuje Karas su Teutonų ordinu Prūsijoje aprašyta Herkaus Manto pergalė ties Pokarbiais. Paminėti ir kiti prūsų karo vadai – Divanas, Glapas. Prūsų ir vakarinių lietuvių pralaimėjimo pagrindine priežastimi Pašuta laikė luominį susiskirstymą ir prūsų diduomenės parsidavėliškumą. Knygoje yra netikslių teiginių.

Jurgis Mališauskas

Iliustracija: Vladimiras Pašuta