Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilius Jurgis Erikas Trumpjonas

XX a. visuomenės veikėjas, sportininkas.

Trumpjonas Vilius Jurgis Erikas 1908 III 14Traksėdžiuose (Šilutės aps.) 1982 XII 3Čikagoje (JAV, palaidotas Lietuvių tautinėse kapinėse)), visuomenės veikėjas, sportininkas. Mokėsi Herderio gimnazijoje Šilutėje, 1925–1929 lankė administratorių kursus, baigęs dirbo Klaipėdos krašto Direktorijos mokesčių įstaigoje sekretoriumi. 1939 Vokietijai užėmus Klaipėdą, už lietuvišką veiklą suimtas ir tardomas Klaipėdos miesto teismo kalėjime, iš tarnybos atleistas. Kurį laiką dirbo Žemės banke Klaipėdoje, bet 1940 VI 15 policijos įsakymu su šeima ištremtas iš Klaipėdos, persikėlė į Kauną ir ten dirbo Žemės banke vyriausiuoju buhalteriu. Nuo 1941 pavasario priverstinai buvo laikomas stovykloje Lodzėje (Lenkija), 1942 perkeltas į Bohumą, vėliau – į Berlyną; neleidus grįžti į Klaipėdą apsigyveno Luckenwaldėje, Vokietijoje. Ją užėmus sovietinei kariuomenei 1947 pasitraukė į Vakarų Berlyną. 1948 – į Vakarų Vokietiją, 1951 emigravo į JAV. Pittsburghe (Pensilvanijos valstija) įsigijo technikos bei elektrotechnikos braižytojo diplomą. 1958 persikėlė į Čikagą, dirbo braižytoju. Buvo Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos Čikagoje tarybos narys, rėmęs parapiją aukomis, Susivienijimo lietuvių Amerikoje narys ir Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos valdybos narys, iždininkas. Nuo jaunystės sportavo ir veikė įvairiose sporto organizacijose: Šilutės Laisvės, Klaipėdos „Šarūno“ draugijoje, 1926 Klaipėdos sporto sąjungos (KSS) futbolo komandos vienas steigėjų ir pagrindinių žaidėjų (pusiau kairiojo puolėjo pozicijoje), pasižymėjo stipriu ir taikliu smūgiu. Su broliais Brusdelynais, Sauga, Kristupu Lekšu, V. Bajoru ir kitais tautiečiais, susipratusiais mažlietuviais palaikė lietuvių sportą, sudarė vyraujančią futbolo komandą. Trumpjonas dažnai kviestas į Klaipėdos miesto ir Lietuvos rinktinę. Tarptautinėse rungtynėse Lietuvai atstovavo per 30 kartų, žaidžiant su Švedijos, Rumunijos, Latvijos, Estijos rinktinėmis. KSS sudėtyje 4 kartus laimėjo Lietuvos čempiono vardą, žaidė su daugeliu žymių Europos komandų iš Čekoslovakijos, Austrijos, Vengrijos, Latvijos (čempionu Olympia ir Wanderers), Estijos (Kalev, Sport), Vokietijos (Tilžės S. C. Tilsit, Karaliaučiaus V. B. Königsberg), olandų, anglų, rusų (nugalėti 16:0) karinio laivyno jūrininkų komandomis. Trumpjonas visą laiką buvo KSS jaunimo futbolo sekcijos, kurį laiką „Santaros“ sporto organizacijos (SSO) futbolo sekcijos vadovas. Dalyvavo steigiant Lietuvos aeroklubo skyrių Klaipėdoje. Vokietijoje perkeltųjų asmenų stovykloje žaidė senjorų komandoje, Čikagoje 1959 įsitraukė į Lituanicos futbolo klubo veiklą (revizijos komisijos narys, rėmėjas), Trumpjono treniruojama Lituanica tapo I diviziono čempione, perėjo į aukščiausiąją lygą – major divizioną. 1964–1965 treniravo Lituanicos jaunius. Sukaupė knygų, straipsnių, istorinės medžiagos apie Mažąją Lietuvą bei sportą biblioteką ir archyvą. Trumpjono namus puošė Mažosios Lietuvos vėliava, Klaipėdos, Tilžės, Karaliaučiaus, kitų miestų herbai. Save vadino prūsų lietuviu.

L: R[egienė] I. Palaidotas žymus Lietuvos sportininkas // Draugas. 1983I 11; Vilius Trumpjonas // Lietuvos pajūris. 1983, nr. 12.

Vilius A. Trumpjonas

Iliustracija: Jurgis Trumpjonas, 1915 / Iš Irenos Šernaitės-Meiklejohn šeimos albumo

Iliustracija: Vilius Jurgis Erikas Trumpjonas, apie 1930 / Iš Viliaus Algirdo Trumpjono šeimos albumo

Iliustracija: Klaipėdos karinės įgulos ir krašto lietuvių sporto sąjungos (KSS) futbolo komanda: Vilius Jurgis Erikas Trumpjonas stovi penktas, 1927 / Iš Viliaus Algirdo Trumpjono šeimos albumo

Iliustracija: KSS futbolo komanda – Lietuvos futbolo čempionė: Vilius Jurgis Erikas Trumpjonas – vinjetės antroje eilėje paskutinis, 1929 / Iš Viliaus Algirdo Trumpjono šeimos albumo

Iliustracija: Po futbolo rungtynių Lietuva–Estija 4:0; Talinas–Klaipėda 1:1: Vilius Jurgis Erikas Trumpjonas stovi penktas, apie 1930 / Iš Viliaus Algirdo Trumpjono šeimos albumo

Iliustracija: KSS nario Viliaus Jurgio Eriko Trumpjono pažymėjimas, 1931 / Iš Vytauto Gocento rinkinio