Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Herderio gimnazija

Šilutėje 1918–1944 veikusi gimnazija.

Hèrderio gimnãzija įkurta 1918 IV 6 Privačių mokyklų draugijos (vok. Privatschulverein) pastangomis Šilutėje. Pirmoji abiturientų laida išleista 1926. Naujieji 14 500 m3 tūrio rūmai su aula, keliais mokymo kabinetais, bet be sporto salės (architektas C. Gutknechtas), kainavę 900 000 Lt, pastatyti 1928–1930. Žemės sklypą dovanojo dvarininkas Hugo Scheu. Mokyklą išlaikė Šilutės apskrities valdyba. Dėstomoji kalba – vokiečių. Nuo pat įsikūrimo pradžios dirbta pagal analogiškų Vokietijos mokyklų mokymo planus, laikytasi ten įprastos klasių gradacijos (žemiausia, pirmoji, gimnazijos klasė – seksta; baigiamoji – aukštesnioji prima). Į sekstą buvo priimami išlaikiusieji stojamuosius egzaminus iš keturmetės pradžios mokyklos kurso. Po 3 mokymosi metų moksleiviai galėjo pasirinkti skirtingus mokymosi planus: įgyti vidurinės mokyklos lygio išsilavinimą arba siekti brandos atestato. Pastarąjį variantą pasirinkusieji dirbo pagal klasikinių gimnazijų programas: mokėsi lotynų kalbos, filosofijos, propedeutikos, o ketinusieji studijuoti teologiją – dar graikų ir hebrajų kalbų. Pagrindinė užsienio kalba – anglų, – dėstyta nuo sekstos, antroji – prancūzų – nuo žemutinės tercijos, lietuvių – nuo kvintos. Mokytasi įtemptai, per savaitę vykdavo 29–37 pamokos. Dar galima buvo mokytis papildomų dalykų: stenografijos, mašinraščio, muzikos (groti kuriuo nors instrumentu). Šie užsiėmimai vyko prieš pamokas arba po jų. Kol Šilutėje nebuvo aukštesnės lietuviškos mokyklos (progimnazija čia atidaryta 1932), ją lankė daugelis lietuvių šeimų vaikų. Moksleivius, gyvenusius kaimuose, atveždavo autobusais; už mokslą reikėjo mokėti 30 Lt per mėnesį. Herderio gimnazija nebuvo didelė: 1936 mokėsi 283 mokiniai (1938 – 304); dėstė 15 pedagogų (6 moterys ir 9 vyrai), iš jų aukštąjį išsilavinimą buvo įgiję 8. Direktorius nuo 1925 – dr. Heinrichas Samelis. Herderio gimnazija veikė iki 1944 rudens. Auklėtiniams ji suteikė gerą išsilavinimą, prilygo geriausioms šio tipo mokykloms. Brandos atestatus čia įgijo kultūros istorikas, žymus bibliotekininkas Levas Vladimirovas, dailininkas, žinomas karelų ir suomių epo Kalevala iliustratorius Archibaldas Bajoratas, grupė gydytojų, inžinierių, kultūros darbuotojų. Po Antrojo pasaulinio karo Herderio gimnazijos patalpose veikė Šilutės I gimnazija (vėliau vidurinė mokykla).

Albertas Juška

Iliustracija: Herderio gimnazija Šilutėje, iki 1944 / Iš MLFA