Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Žemės bankas

Žemės bankas, žemės ūkio kredito įstaiga, veikusi 1924–1940.

Žẽmės bánkas, žemės ūkio kredito įstaiga, veikusi 1924–1940. Centrinė būstinė Kaune. Turėjo skyrių Klaipėdoje. 96% akcijų priklausė valstybei. Teikė trumpalaikes (iki 3 m.), vidutinės trukmės (iki 10 m.) ir ilgalaikes (15–28 m.) paskolas. Vėliau tapo mišraus tipo ipotekos bankas, gavo teisę leisti savo ipotekos lakštus ir savivaldybių obligacijas. Paskolas teikė pagal nekilnojamojo turto (daugiausia žemės) ir kilnojamojo turto įkeitimus. Iki 1930 paskolas teikė pinigais, o nuo 1930 – dar ir ipotekos lakštais.

L: TLE

Iliustracija: Žemės banko reklama / Iš leidinio „Mažosios Lietuvos kalendorius 1935 metams“