Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Santaros“ sporto organizacija

SSO, Klaipėdos krašto jaunimo organizacijų susivienijimo „Santara“ sporto klubas.

„Sántaros“ spòrto organizãcija, nuo 1935 vadinosi SSO, Klaipėdos krašto jaunimo organizacijų susivienijimo „Santara“ sporto klubas. Įkurta 1934 Klaipėdoje, bet sportinės veiklos būta nuo sąjungos įkūrimo (1912). Prie organizacijos vadovybės veikė jaunimo reikalų valdyba, skatinusi sportinę veiklą. Norinčius sportuoti aprūpindavo inventoriumi, organizacijos suvažiavimų metu rengė varžybas. Steigimo iniciatorius Jonas Aušra, vadovas Martynas Gelžinis, sekretorius Leonas Šukys, aktyvūs nariai Jonas Purvinas, Kontautas. Pajėgiausi buvo dviratininkai. Lietuvos čempionatuose laimėdavo J. Berentas, K. Žilvytis, P. Peteraitis, A. Puodžius, Gerhartas Krepsas, Kazys Paršaitis, M. Skvirblys, V. Radweikytė, F. Tendienė. 1935 ir 1936 komandinėje įskaitoje SSO tapo Lietuvos čempione. Lietuvos tautinėje olimpiadoje 1938 VI 25–27 prizininkais tapo J. Berentas ir G. Krepsas. T. p. kultivavo lengvąją atletiką, irklavimą, buriavimą, futbolą. 1939 draugijai priklausė per 4000 sportininkų. Santaros sporto organizacija atliko svarbų vaidmenį įtraukiant krašto jaunimą į sporto sąjūdį ir visuomenės veiklą. Nacistams užėmus Klaipėdą 1939 III 23 likviduota.

L: Narbutas J. Sportas nepriklausomoje Lietuvoje. T. 1. Chicago, 1978; Lietuvos sporto žinynas. T. 1. V, 1999.

Iliustracija: Santariečiai dviratininkai Šilgalys, Erikas Purvinas, Vilius Ašmys Klaipėdoje, 1936 / Iš Viliaus Ašmio šeimos albumo

Iliustracija: Po Klaipėdos ir Priekulės SSO stalo teniso varžybų, 1939 / Iš Ievos Jankutės šeimos albumo

Iliustracija: SSO irklininkai (treneris Mikas Tendys), laimėję aukso medalį Lietuvos tautinėje olimpiadoje, 1937 / Iš laikraščio „Lietuvos pajūris“, 1985 Nr. 38

Iliustracija: SSO futbolininkai Natkiškiuose, apie 1938 / Iš Otto Serapino šeimos albumo