Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vanda Vasiliauskienė-Butkevičiūtė

mokytoja, Karaliaučiaus krašto lietuvių visuomenės veikėja.

Vasiliáuskienė-Butkevičitė Vanda 1926 X 31Jiezne, mokytoja, Karaliaučiaus krašto lietuvių visuomenės veikėja, Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorė. 1953 Vilniaus universitete baigusi klasikinę filologiją mokytojavo Rokiškio mokyklose. 1963 Vilniaus universitete baigė lituanistikos studijas. Nuo 1963 mokytojavo Rokiškio III vidurinėje mokykloje. Nuo 1990 buvo Kaukėnų, Ližaičių (rus. Višniovka), Naujosios, Kalnininkų, Gastų rusų vidurinių mokyklų lietuvių kalbos fakultatyvų mokytoja; Kaukėnų vidurinėje mokykloje įkūrė lietuvių kalbos fakultatyvą. Buvo Gastų lietuvių draugijos pirmininkė, viena steigėjų, Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės, Tilžės miesto Vydūno lietuvių kultūros draugijos tarybos narė, Karaliaučiaus krašto lietuvių kalbos mokytojų asociacijos viena įkūrėjų. Dalyvavo „Birutės“ draugijos (įkurta 1996 Tilžėje) veikloje, buvo jos tarybos narė, etikos komisijos pirmininkė, Tilžės sekmadieninės lietuvių mokyklos lietuvių kalbos mokytoja (1996), dalyvavo Kalnininkų apylinkės lietuvių bendruomenės Saviveikloje. Nuo 1998 laikraščio „Naujoji aušra“ redaktorė. V. Vasiliauskienės pastangomis nemažai lietuvių vaikų iš Kaliningrado srities buvo perkelta į Vilniaus Lietuvių namų vidurinę mokyklą. Apdovanota Garbės Aukso ženklu Už nuopelnus (2006), Ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžiumi (2007).

Iliustracija: Vanda Vasiliauskienė

Iliustracija: Vandos Vasiliauskienės redaguojamo laikraščio „Naujoji aušra“ 2009, Nr. 4 (123) pirmas puslapis