Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karaliaučiaus krašto lietuvių kalbos mokytojų asociacija

profesinė kultūrinė mokytojų organizacija.

Karaliáučiaus krãšto lietùvių kalbõs mókytojų asociãcija, mokytojų organizacija, įsteigta 1995 IX 10. 1998 buvo 35 nariai. Pirmininkas Juozapas Miliūnas. Asociacija konsultuoja lietuvių kalbos ir etnokultūros fakultatyvus, lituanistines mokyklas, supažindina kitataučius su lietuvių kultūra, literatūra, papročiais ir tradicijomis. 1996–1997 kartu su laikraščio „Donelaičio žemė“ redakcija surengė moksleivių piešinių konkursą. 1998 kartu su Karaliaučiaus regioniniu rusų–lietuvių kultūros ir verslo paramos fondu (prezidentas Alvydas Antanas Muliuolis) įsteigė pirmąsias klases Karaliaučiaus 4-oje municipalinėje mokykloje (mokytoja Elena Gudavičius, baigusi Įsruties (rus. Černiachovsk) pedagoginę kolegiją) ir 35-jame licėjuje (mokytoja Tanė Ostapčiuk, baigusi Karaliaučiaus universitetą). Jose vaikai lietuviškai mokomi kai kurių dalykų (dailės, darbelių, muzikos). Lietuvių kalbos židiniai 1998–1999 veikė Karaliaučiuje, Tilžėje, Įsrutyje, Ragainėje, Stalupėnuose, Kaukėnuose, Lenkviečiuose, Pilkalnyje, Linkūnuose, Gastose, Kainininkuose, Būdviečiuose, Joneikiškėje, Kraupiške, Kryžionuose, Lazdynuose. Karaliaučiaus krašto lietuvių kalbos mokytojų asociacija rūpinasi mokytojų kvalifikacija ir buitimi, atrenka moksleivius į vaikų vasaros poilsio stovyklas, padeda lietuvių organizacijoms rengti koncertus, šventes, išvykas.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Karaliaučiaus krašto lietuvių kalbos mokytojai: pirmoje eilėje – Ona Kruglikova ir Elena Lukošiūnaitė, antroje – Rūta Leonova, Nijolė Meškytė, Juozapas Miliūnas, Šviesa Vilutienė ir Viktorija Žigaitė, 1998 / Iš Juozapo Miliūno albumo