Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gastų lietuvių draugija

Karaliaučiaus krašto lietuvių draugija, įkurta 1991 Slavske.

Gãstų lietùvių draugijà įsteigta 1991 Gastose (rus. Slavsk). 1999 turėjo apie 180 narių. Pirmininkais buvo Sigitas Šabanas, Vanda Vasiliauskienė, Jonas Lesčius, Remigijus Taukačikas (nuo 1998). 1963–1993 šiose apylinkėse lietuvybę puoselėjo buvęs Lietuvos partizanas ir politinis kalinys Steponas Bubulas. Prie rajono rusų mokyklų veikia 6 lietuvių kalbos ir etnokultūros fakultatyvai: Gastų (mokytoja Nijolė Gimbutienė), Kaukėnų (rus. Jasnoje; mokytoja Irena Šapalienė), Linkūnų (rus. Rževskoje; mokytoja Stasė Rumbaitienė, nuo 1991 T. Norbutienė), Kalnininkų (rus. Prochladnoje; mokytoja Laimutė Mickevičienė, nuo 1991 Onutė Mikštienė), Joneikiškės (rus. Timiriazevo; nuo 1991 mokytoja Danutė Gudaitytė, Virginija Norkevičiūtė), Kryžionų (rus. Zapovednoje; mokytojas Algimantas Marčiukaitis). Nuo 1994 veikia Gastų vokalinis ansamblis Beržynas, nuo 1999 – vaikų folkloro ansamblis Beržynėlis, vadovaujamas Kaukėnų muzikos mokyklos direktorės Loretos Makaraitės. Ansamblis dalyvavo 1998 Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje, Karaliaučiaus krašto lietuvių kultūros šventėse: 1995 Ragainėje, 1996 Karaliaučiuje. Jis koncertuoja lietuviškuose renginiuose; ansamblio nariai sudaro daugumą ir parapijos chore. Draugija turi savo patalpas, kurias padėjo įsigyti išeivijos lietuviai. Nuo 1995 veikia biblioteka, kurią tvarko Bronislava Makarienė. Moksleiviams ir jų tėvams rengiamos išvykos į Lietuvą.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Gastų lietuviai prie savo patalpų; viduryje – Tilžės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas Andrius Eidintas, 1997 / Iš Tautinių mažumų ir išeivijos departamento archyvo

Iliustracija: Gastų vaikų folkloro ansamblis „Beržynėlis“, vadovė Loreta Makaraitė, 1999