Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Birutė“

Kaliningrado srities lietuvių kultūros draugija, veikianti nuo 1996.

„Birùtė“, Karaliaučiaus krašto (Kaliningrado srities) lietuvių kultūros draugija, veikianti nuo 1996 IV 22. Naujomis sąlygomis tęsia Mažosios Lietuvos kultūros draugijos – Lietuviškos draugystės „Birutė“ (1885–1914) tradicijas: gaivina lietuvių etninę kultūrą, istorinę atmintį, gina tautines lietuvių teises bei interesus. Steigiamoji (atkuriamoji) konferencija įvyko atstatomoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Tilžėje. Išrinkta taryba: Danutė Norušaitė-Vlasičeva (pirmininkė, Tilžė), Aleksas Bartnikas, Adolfas Bartnikas (Įsrutis), Egidijus Grublys (Ragainė), Adolfas Kužmarskis (Metežerynai, prie Gastų), Onutė Kruglikova (valdybos pirmininkė, Karaliaučius), Nijolė Meškytė (sekretorė, Karaliaučius), Viktorija Žigaitė (Tilžė). Veikia Televizijos ir Etikos komisijos. Birutės pastangomis 1996 įsteigta sekmadieninė lietuvių mokykla prie minėtos Tilžės bažnyčios parapijos; 1997 perkelta į Tilžės (rus. Sovetsk) 8-ąją rusų vidurinę mokyklą. Vaikai mokosi pagal 4 metų programą: lietuvių kalba (mokytoja Vanda Vasiliauskienė), Lietuvos geografija ir istorija (Janina Matusevičienė), etninė kultūra (Danutė Norušaitė-Vlasičeva). Šioje mokykloje nuo 1997 veikia lietuvių kalbos fakultatyvas (mokytoja Elžbieta Gricienė), 1998 atidaryta pirmoji lietuvių klasė (mokytoja Vanda Abariuvienė). Birutė rengia susitikimus su Lietuvos ir Karaliaučiaus krašto rašytojais, dailininkais, meno žmonėmis, telkia dramos kolektyvą ir folkloro ansamblį.

Vytautas Gocentas

Iliustracija: Karaliaučiaus krašto lietuvių kultūros draugijos „Birutė“ vadovė Birutė Norušaitė-Vlasičeva ir lietuvių kalbos mokytoja, Tilžės akto signataro Miko Reidžio vaikaitė Idalija Karinauskaitė-Gorbačiova su sūneliu, 1999