Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Valdas Aušra

biologas, evangelikų liuteronų kunigas.

Aušrà Valdas 1962 IV 1Klaipėdoje, biologas, evangelikų liuteronų kunigas (1994). Tikėjimo (1994), teologijos (1995) magistras, filosofijos daktaras (2010). 1987 baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Gamtos fakultetą. 1980–1989 dirbo Jūros muziejuje Klaipėdoje, Zoologijos ir parazitologijos institute Vilniuje. 1989–1991 Ekologijos instituto aspirantas. V. Aušros seneliai Jonas Aušra ir Mėta Šimkutė-Aušrienė. Tėvas Jurgis Algirdas Aušra po Antrojo pasaulinio karo telkė dainininkus į Klaipėdos liaudies operos chorą. V. Aušra – Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ narys. Vilniaus ir Kauno evangelikų liuteronų parapijose telkė Biblijos skaitymo grupes, talkino dvasininkams per pamaldas. 1990 dalyvavo Pasaulinės liuteronų sąjungos VIII asamblėjoje Brazilijoje, klausėsi paskaitų Rusijos vokiečių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios seminarijoje Rygoje. 1990 Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Sinodas priėmė dvi jo parengtas rezoliucijas: dėl konfesinių kapinių saugojimo ir dėl kultūros paveldo. Gavęs Pasaulinės liuteronų sąjungos stipendiją, 1991–1995 studijavo teologiją Liuteronų seminarijoje Pietų Karolinos valstijos Kolumbijos mieste, vėliau Liuteronų teologijos mokykloje Čikagoje. Kunigu įšventintas 1994 VII 3 Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje vyskupo Jono Kalvano (vyresniojo); įšventinant dalyvavo Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios išeivijoje vyskupas Hansas Dumpys ir Didžiojo Kanjono (JAV) evangelikų liuteronų vyskupas Howardas Wennes, Lietuvos kunigai Jonas Kalvanas (jaunesnysis), Ernstas Roga. Nuo 1995 Aušra buvo Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios konsistorijos narys. 1996–1998 Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios antrasis kunigas, šios parapijos laikraščio Liuteronų balsas redaktorius, Klaipėdos universiteto Teologijos katedros dėstytojas. Mažosios Lietuvos enciklopedijos talkininkas. Baigė Liuteronų teologijos mokyklos doktorantūrą Čikagoje. Kaip dvasininkas talkino Tėviškės ir Ziono parapijoms Čikagoje, Išganytojo parapijai Toronte (Kanada), laikė pamaldas kitose JAV lietuvių evangelikų susitelkimo vietose. Nuo 2001 Ziono Lietuvių evangelikų liuteronų parapijos Čikagoje kunigas. Nuo 2016 Mažosios Lietuvos fondo tarybos, nuo 2018 Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas. Žmona Nora Venciūtė-Aušrienė – keramikė, toje pačioje teologijos mokykloje baigė bažnytinio meno studijas ir teologiją.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Kunigas Valdas Aušra, 1996