Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ernstas Roga

Ernst Rogge, XX–XXI a. evangelikų liuteronų kunigas.

Rogà Ernstas (Rogge) 1929 VIII 4Rukuose (Pagėgių aps.) 2010 IX 13Nebroje (Vokietija), evangelikų liuteronų kunigas. 1940–1944 mokėsi Pagėgių progimnazijoje. 1979 baigė Rygoje Latvijos evangelikų liuteronų bažnyčios teologinės seminarijos akademinį skyrių. Tėvai Johanas Roga ir Lidija Butkerutytė-Roga turėjo Rukuose 15 ha. Karo audrose atskirtas nuo šeimos, 1946 vienas sugrįžo į gimtinę, tarnavo pas ūkininkus. 1948 labai susirgęs (paralyžiuotas), pašventė savo gyvenimą Kristui: skaitė Šventąjį Raštą, giedojo bažnyčios chore ir lankė ligonius bei senus žmones. 1953 išrinktas sakytoju, dėl to buvo persekiojamas sovietų valdžios ir ne kartą įspėtas. 1961–1967 dirbo Šilutės kelių valdyboje. 1967 įvestas diakono tarnystei Vanagų parapijoje. 1969 senjoro Vilhelmo Burkevičiaus įšventintas kunigu diakonu, 1979 vyskupo Jono Kalvano – kunigu. 1969–1997 aptarnavo Vanagų, Kintų, Ramučių ir Šilutės parapijas. Palaikė bičiuliškus ryšius su rašytoja Ieva Simonaityte, kuri padėjo suremontuoti Vanagų bažnyčią ir atstatyti vargonus, pasirūpino, kad 1974 IX 14 būtų perkelti parapijos kunigo Emilio Bleiweisso palaikai iš nuniokotų Vyžių kapinių į Vanagų kapines. Roga 1992 surengė Šilutės bažnyčios pirmąją vaikų ir jaunimo šventę Giesmių giesmelė. VI bažnyčių chorų šventės 1997 Šilutėje vienas dalyvių ir rengėjų. Roga buvo labai atidus parapijiečiams, rūpinosi vaistais ir kita labdara. 1993 tapo populiariausias Šilutės rajono žmogus. Nuo 1997 pablogėjus sveikatai gyveno pensionate Vokietijoje.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Ernstas Roga, 2001