Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Kalvanas

Jonas Kalvanas jaunesnysis, XX a.–XXI a. pradžios Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas, Konsistorijos pirmininkas.

Kálvanas Jonas jaunesnysis 1948 VIII 2 Tauragėje 2003 IV 25 ten pat, Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas, Konsistorijos pirmininkas. Vyskupo Jono Viktoro Kalvano sūnus. 1966 Tauragėje baigė vidurinę mokyklą. 1968–1974 studijavo Kauno medicinos instituto Gydomajame fakultete, 1976–1978 Omsko (Rusijoje) medicinos institute neurologiją, 1984–1989 Rygos evangelikų teologijos seminarijoje, 1992 Saint Louiso (JAV) Concordia seminarijoje. 1974–1978 dirbo Omsko geležinkelininkų ligoninės terapeutu, neurologu. Grįžęs į Lietuvą, kaip dvasininko sūnus, Tauragėje darbo negavo. Priimtas į Šilalės centrinę ligoninę gydytoju psichoneurologu. 1983 atsisakė medicinos praktikos, padėjo tėvui vyskupui dirbti pastoracinį darbą. Sinode Žvyriuose 1983 išrinktas Lietuvos evangelikų liuteronų Konsistorijos prezidiumo nariu, netrukus ordinuotas kunigu diakonu. Pamaldas laikė Lauksargių, Sartininkų, Batakių, Skaudvilės ir kitose parapijose. 1990 VII 29 Tauragėje įšventintas kunigu ir vyskupo augziliaru (pavaduotoju). Mirus vyskupui Jonui Viktorui Kalvanui, VI Sinode Tauragėje 1995 VII 29 išrinktas Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupu; juo ordinuotas 1995 X 31 Latvijos evangelikų liuteronų arkivyskupo Jānio Vanago. Tęsė tėvo vyskupo J. V. Kalvano tradicijas: kasmet rugsėjo antrąjį sekmadienį rengė ekumenines pamaldas Tolminkiemyje, spalio pradžioje visose Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiose – pamaldas už sovietų genocido Mažojoje Lietuvoje aukas. 1992 VI 20 pašventino kryžių, pastatytą vokiečių bendrijos Edelweis-Wolfskinder [Edelveiso-vilko vaikai] Mikytuose, paminklus rašytojui Hermannui Sudermannui (1996 V 25), 1923 Klaipėdos krašto sukilėliams Šilutėje (1997 XI 28), rašytojai Ievai Simonaitytei (1997 VI 21) Priekulėje, pirmosios lietuviškos knygos autoriui Martynui Mažvydui Klaipėdoje (1997 IX 1). Be tiesioginio darbo, Kalvanas koordinavo religinės literatūros rengimą bei publikavimą, buvo Konsistorijos tęstinio leidinio Lietuvos evangelikų kelias vyriausiasis redaktorius. Rengė konferencijas, seminarus, kolokviumus. Dalyvavo Pasaulinės liuteronų sąjungos suvažiavimuose Budapešte (1986), Curitiboje (Brazilijoje, 1990), Hongkonge (1997). Ekumeninės bažnyčių tarybos suvažiavimo (Praha, 1992) delegatas. 1995 išrinktas Lietuvos ekumeninės bažnyčių tarybos prezidentu. 1996 Talino katedroje ir Westminsterio abatijoje (Anglijoje) pasirašė Skandinavijos, Baltijos šalių, Anglijos liuteronų tarpbažnytinę bendrystės Porvoo deklaraciją. Žmona Tatjana, baigusi Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą, vargonuoja ir vadovauja chorui bažnyčioje, dėsto tikybą Tauragės vidurinėje mokykloje. Užaugino sūnų Joną ir dukras Evą bei Lidiją.

Albertas Juška

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Vyskupas Jonas Kalvanas (jaunesnysis), 1995 / Iš Jono Kalvano archyvo

Iliustracija: Vyskupas Jonas Kalvanas (jaunesnysis) su žmona Tatjana ir dukrele Lidija, 1996