Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kazimieras Aloyzas Matulaitis

kunigas, marijonas.

Matuláitis Kazimieras Aloyzas 1894 X 19Bitikuose (Marijampolės aps.) 1976 XI 17Londone, kunigas, marijonas. 1920–1923 Šveicarijos Freiburgo universitete studijavo filosofiją, istoriją ir pedagogiką. Šiame universitete jam suteiktas filosofijos daktaro laipsnis. Iki 1967 Lietuvos istorijos draugijos pirmininkas ir leidinio Tautos praeitis administratorius. Bendradarbiavo spaudoje. Paliko atsiminimų, kitų rankraščių. Apie Mažosios Lietuvos istoriją parašė straipsnį Senovės skalviai (iki XIII a.).

L: Tautos praeitis. 1965, t. 2, kn. 2 (6), p. 123–124; Lietuvos mokslas. V., 1993, t. 1, p. 4.