Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Tautosakos darbai“

periodinis leidinys tautosakinei medžiagai ir studijoms skelbti.

„Tautósakos darba“, periodinis leidinys tautosakinei medžiagai ir studijoms skelbti, kurį 1935–1940 Kaune leido Lietuvių tautosakos archyvas (1992 leidimas atnaujintas). Prieškariu išėjo 7 tomai. 3 tomas (1937) skirtas Mažosios Lietuvos tautosakai (skelbti burtai ir prietarai, liaudies medicina, papročiai, atsiminimai, pasakojimai, smulkioji tautosaka, dainos). 5 tomai Lietuvių liaudies melodijos (parengė Jadvyga Čiurlionytė, 1938) skelbtos Mažosios Lietuvos dainos.

Jūratė Šlekonytė

Iliustracija: Periodinio leidinio „Tautosakos darbai“ antraštinis lapas, 1937