Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jadvyga Čiurlionytė

XX a. lietuvių etnomuzikologė, Mažosios Lietuvos liaudies dainų tyrėja.

Čiurlionýtė Jadvyga 1899 XII 17Druskininkuose 1992 IV 1Vilniuje, etnomuzikologė, Mažosios Lietuvos liaudies dainų tyrėja. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sesuo. Menotyros mokslų daktarė (1969). 1925 Berlyne baigusi Sterno konservatoriją (R. M. Breithaupto klasę), dirbo pedagoginį darbą Klaipėdoje ir kitur. 1937–1941 Lietuvių tautosakos ir lituanistikos instituto, 1941–1951 Lietuvos mokslų akademijos Etnologijos, Lietuvos istorijos institutų mokslo darbuotoja. 1944–1946 Vilniaus universitete, 1945–1980 Lietuvos valstybinėje konservatorijoje dėstė etnomuzikologijos disciplinas; profesorė (1969). 1948 konservatorijoje įsteigė ir iki 1958 vadovavo liaudies muzikos kabinetui. Knygoje Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai (1969) pirmoji moksliškai apibūdino būdingiausius Mažosios Lietuvos dainuojamosios tautosakos bruožus. Užrašė apie 4000 lietuvių liaudies dainų ir parengė spaudai jų rinkinių (1938, 1955, 1969).

Rimantas Sliužinskas

Iliustracija: Jadvyga Čiurlionytė