Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stučių pradinė mokykla

pradinio mokymo įstaiga Stučiuose.

Stučių pradinė mokykla, įkurta tarp 1737 ir 1739. Ją lankė ir Šnaukštų, Piktožių, Gelžinių, Margių, Kisinų, Gedminų, Kalvių, Ketvergių, Jurgių bei dar kelių kitų kaimų vaikai. Pirmasis šulmistras –Vanagas, vėliau – Tautrimas, nuo 1849 – Ruppelis. XIX a. pradinės mokyklos patalpos įrengtos pirktame gyvenamajame name, bet žiemą, kai dauguma vaikų ateidavo į pamokas, ir jame nepakakdavo vietų – šuilokai sėdėdavo palei sienas ant grindų, palangių. Tokiomis sąlygomis dirbta iki 1828. Tik 1870 nupirkus žemės sklypą pastatyta mokykla su erdvesne klase ir butu mokytojo šeimai. Nuo šiol vaikus mokė aukštesnio išsilavinimo pedagogai: vokietis Sperberis (iki 1900), Karalienės mokytojų seminarijos absolventai Gustavas Pohlmanas, Michaelis Lukošius, mozūrų kilmės mokytojas, populiaraus aritmetikos vadovėlio Skaičiavimo knygos autorius Otto Lewandowskis (nuo 1924), Tauragės mokytojų seminarijos auklėtinis Hermanas Septynius, Wilhelmas Schmidtas (nuo 1934), Maksas Kiupelis. 1929 lankė 50, 1937 – 47 mokiniai. Visi jie buvo lietuviai, mokyti gimtąja kalba. Šią mokyklą baigė Jurgis Reisgys, Jonas E. Kalvis, Vilius Bendikas ir kiti.

Albertas Juška