Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilius Bendikas

XX a. mokytojas.

Beñdikas Vilius 1921 III 6Juodikiuose (Klaipėdos aps.) 2004 VIII 10Tauragėje (palaidotas Tauragės kapinėse), mokytojas. Jo proseneliai Kristupas ir Anikė Pareigis, seneliai Mikas ir Urtė Kalnis (Kalnytė), tėvai Jurgis ir Ana Šmidtaitė buvo mokytojai. Jo dėdės (iš tėvo pusės) Jonas ir Martynas tarnavo vokiečių kariuomenėje ir žuvo per Pirmąjį pasaulinį karą. Dėdė Hansas (Ansas) dalyvavo Santaros veikloje, dainavo bažnyčios chore. Dėdės Miko žmonos sesuo Katrynė Jakaitytė – Kanadoje gyvenusio lietuvių kalbininko, MLE sumanytojo ir vyriausiojo vadovo prof. Viliaus Pėteraičio motina. Bendiko tėvas mirė 1939, palaidotas Dovilų parapijoje, Kisinių kapinėse. Bendiko motina 1960 išvyko į Vokietiją, ten mirė. Kartu su vienu iš Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorių Jurgiu Reisgiu (gyvenusiu Australijoje) Bendikas mokėsi Stučių pradžios mokykloje. 1938 baigė Klaipėdos krašto mokytojų draugijos spartesniąją mokyklą, įsikūrusią Vytauto Didžiojo gimnazijoje, 1942 – Tauragės mokytojų seminariją. Naciai jam uždraudė dirbti mokytoju. 1944–1984 mokytojavo Tauragės ir Pagėgių rajonuose. Bendikas nenorėjo skleisti sovietinės ideologijos, todėl jam skirdavo mokyti tik žemesnes klases. 1992–1996 Tauragės Žalgirių vidurinės ir miesto pradžios mokyklų evangelikų liuteronų tikybos mokytojas.

Vytautas Kaltenis

Jurgis Reisgys

Iliustracija: Martynas Bendikas, jo žmona Felicija, Ana Šmidtaitė-Bendikienė ir Vilius Bendikas Weinsbery (Vokietijoje), 1988 / Iš Viliaus Bendiko albumo

Iliustracija: Klaipėdos krašto Mokyklų draugijos Spartesniosios mokyklos mokinio pažymėjimas, išduotas Viliui Bendikui, 1938 / Iš Viliaus Bendiko albumo