Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Kalvis

XX a. Klaipėdos krašto mokytojas.

Kálvis Jonas 1915 VIII 3Kisiniuose (Klaipėdos aps.) ?, mokytojas. 1922–1929 lankė Stučių pradžios mokyklą, 1929 IV 10 įstojo į Klaipėdos spartesniąją gimnaziją, 1932–1936 lankė Klaipėdos mokytojų seminariją. 1930 įstojo į lietuvių moksleivių draugiją Aušra, jai vadovavo iki 1936. Aušrininkai rinko lietuvininkų tautosaką ir medžiagą lietuviškam Aukuro muziejui. Per vasaros atostogas rengė ekskursijas kraštui pažinti. Kalvis pats pirmasis, mokytojo Miko Šlažos paragintas, 1930 nuvyko į Doeringo ūkį Kisiniuose rinkti medžiagos apie Johanną Ferdinandą Kelkį, kuris čia kažkada leido pensininko dienas ir skelbė Dievo žodį apylinkių lietuvininkams. 1936 Kalvis mokytojavo Rokų pradžios mokykloje, vėliau iki 1939 – Klaipėdos K. Donelaičio mokykloje. 1936–1937 kariūnas aspirantas, tapo jaunesniuoju leitenantu. 1939 naciams užgrobus Klaipėdos kraštą, Kalvis pasitraukė į Didžiąją Lietuvą, mokytojavo Panevėžyje. Per Antrąjį pasaulinį karą kaip karo belaisvis pateko į Angliją ir ten pasiliko.

Jurgis Reisgys

Iliustracija: Kalvis Liudvikas Rotkis, kalęs Palenkėje ginklus 1863 metų sukilėliams, vėliau persekiotas, pabėgo pas žemaičius, vedė evangelikę Bertę Makauskaitę (dešinėje) / Iš Emos Paliokaitės-Valinčienės šeimos albumo