Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Otto Lewandowski

XX a. mokytojas.

Lewandowski Otto, mokytojas. Kilęs iš Mozūrijos. Prastai mokėjo lietuvių kalbą. Mokytojavo Stučiuose (Dovilų apylinkėje). Parašė (kartu su Jonu Purvinu; anot Jurgio Reisgio, pastarasis tik išvertė ir papildė) 3 didelių savarankiškų dalių (vadinamų sąsiuviniais) elementariosios matematikos iliustruotą vadovėlį Skaičiavimo knygos (1927, pirmas jo sąsiuvinis pakartotas 1930) kaimo mokykloms, kurio tekstas spausdintas lietuvių ir vokiečių kalba. Direktorija patvirtino, kad šis vadovėlis privalomas visoms valdiškoms kaimo mokykloms. Jos (išskyrus miestų mokyklas) iš savo lėšų privalėjo įsigyti tiek šio vadovėlio egzempliorių, kad juo nemokamai aprūpintų neturtingų tėvų vaikus. Iš šio vadovėlio Klaipėdos krašto mokyklose mokyta iki pat hitlerininkų atėjimo. Vadovėlis parengtas pagal pripažintą vokišką darbo mokyklose metodiką. Pateikiama tik aritmetika: I sąsiuvinyje (128 p.), skirtame II–IV mokslo metams, aiškinama aritmetinių veiksmų teorija, II sąsiuvinyje – V–VI mokslo metams (112 p.) – paprastosios ir dešimtainės trupmenos, III sąsiuvinyje – VII–VIII mokslo metams (188 p.) – išeito kurso praktinis taikymas remiantis ūkinio gyvenimo medžiaga iš laiko, matų, transporto, pašto, prekybos, paskolos, gyvybės draudimo, žemės mokesčių, demografijos sričių. Spausdintas lotyniškuoju ir gotikiniu šriftu.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996, p. 581–582, 648.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Otto Lewandowskio ir Jono Purvino vadovėlio „Skaičiavimo knygos“ I sąsiuvinio 1 p., 1927

Iliustracija: Otto Lewandowskio ir Jono Purvino vadovėlio „Skaičiavimo knygos“ II sąsiuvinio viršelis, 1927