Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šilutės lietuvių privati pradinė mokykla

brolių Jonušaičių Šilutėje 1928 atidaryta lietuvių privati pradinė mokykla.

Šilùtės lietùvių privat pradnė mokyklà, atidaryta 1928 balandį visuomenės veikėjų brolių Jonušaičių (Albertas Karolis Jonušaitis, Jonas Jonušaitis) iniciatyva. Lankė 4 mergaitės. Netrukus besimokančiųjų skaičius išaugo iki 10. Mokė Tauragės mokytojų seminarijos auklėtinis Jurgis Šneideraitis (vėliau – Klaipėdos krašto mokytojų draugijos pirmininkas). 1929 pagausėjus mokinių, mokykla išsinuomojo klasę Herderio gimnazijoje. Nuomos sutarties laikui nepasibaigus, provokiškai nusiteikę asmenys pareikalavo patalpą palikti. Pretekstas: ji reikalinga naujai steigiamai žemės ūkio mokyklai. Klasėje buvę suolai, mokymo priemonės išmestos į kiemą. Šilutės lietuvių privati pradinė mokykla persikraustė į Stockmano g. (dabar Jankaus g.) išsinuomotą šilutiškio Gibišo namą. Ten dirbta 3 metus. Augant moksleivių skaičiui, Šilutės lietuvių privačios pradinės mokyklos klasėms suteiktas nuo 1932 dirbusios privačios lietuvių vidurinės mokyklos parengiamųjų klasių statusas. Bendram moksleivių skaičiui padidėjus iki 60, 1933 persikelta į Peterso g. (dabar Atgimimo alėja) buvusį dviaukštį namą. Mokyklai vadovauti paskiriamas visuomenės veikėjas Adolfas Klemas. Tolesnė Šilutės lietuvių privačios pradinės mokyklos raida bendra su Šilutės lietuvių gimnazijos.

Albertas Juška