Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Albertas Karolis Jonušaitis

XIX–XX a. valstybės tarnautojas, visuomenės veikėjas.

Jõnušaitis Albertas Karolis 1888 IX 23Ropkojuose (Tilžės aps.) 1942 XI 22Stutthofe (prie Dancigo), valstybės tarnautojas, visuomenės veikėjas. Mokėsi Tilžės vidurinėje, Karaliaučiaus technikos mokyklose. Tilžės lietuvių klubo veiklus narys, Lietuvos keleivio leidyklos vedėjas. 1923 Klaipėdos sukilimo dalyvis, buvęs Šilutės komendantu. Dirbo Šilutės apskrities valdyboje melioracijos, statybos ir plentų tvarkytoju, projektavo Nemuno užliejamųjų pievų nusausinimą. Aktyviai dalyvavo kultūrinėje veikloje: buvo vienas iš reikšmingos lietuvių dainininkų draugijos „Daina“ organizatorių, lietuvių mokyklos Šilutėje 1928 steigėjų. Santarietis, meno saviveiklos organizatorius, susibūrimuose grodavo įvairiais instrumentais. 1934 VI 28 pakviestas dirbti į Martyno Reisgio vadovaujamą Direktoriją Klaipėdoje. Čia su Edvardu Simaičiu parengė Klaipėdos krašto švietimo sistemos pertvarkymo planą, ėmėsi jį realizuoti. 1934 XII 1 Direktorijai atsistatydinus, grįžo į ankstesnį darbą Šilutės apskrities valdyboje. Propagavo Klaipėdos krašto ekonominio ir kultūrinio savarankiškumo idėją: teritorija turi būti tvarkoma vietos žmonių, o ne atvykėlių iš Didžiosios Lietuvos. 1939 III 22 Vokietijos esesininkų daliniams įsiveržus į Klaipėdos kraštą, Jonušaitis pasitraukė į Kauną. 1942 VIII 28 Tilžės gestapo nurodymu buvo areštuotas, po ilgų tardymų išsiųstas į Stutthofo koncentracijos stovyklą.

Albertas Juška

Iliustracija: Albertas Jonušaitis tarp Klaipėdos krašto giedotojų sąjungos valdybos narių, 1930. Pirmoje eilėje iš kairės: Jurgis Plonaitis, Jurgis Bruvelaitis, Albertas Jonušaitis; antroje eilėje – V. Gvazdzinskas, Valentinas Listanderis / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996