Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos krašto mokytojų draugija

1932–1939 veikusi Klaipėdos krašto mokytojų organizacija.

Klapėdos krãšto mókytojų draugijà. Veikė 1932 X 31–1939. Anksčiau veikė Mokytojų draugija. Buvo skyriai Klaipėdoje, Šilutėje, Pagėgiuose. Steigėjai – 35 lietuviai mokytojai ir gubernatūros švietimo patarėjas Mikas Šlaža (pirmininkas). Draugija siekė gerinti mokytojų kultūrinę, teisinę ir ūkinę padėtį, rūpinosi Klaipėdos krašto švietimo reikalais. Rengė paskaitas, kursus, iškylas, steigė bibliotekas, leido knygas ir vadovėlius (nuo 1934 pradinėms mokykloms), rūpinosi švietimo įstatymų leidimu. Klaipėdos krašto mokytojų draugijos atstovų buvo Mokytojų rūmuose (ir jų valdyboje), Mokytojų profesinių sąjungų atstovybėje. 1936 draugija įsteigė ligonių šelpimo kasą.

L: Aukuras. Klaipėda, 1937, p. 168.

Vytautas Gocentas