Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Adolfas Klemas

XX a. Mažosios Lietuvos pedagogas, Mažosios Lietuvos fondo narys.

Klẽmas Adolfas 1904 III 9Avikiliuose (Marijampolės aps.) 1989 II 23Filadelfijoje (JAV), Mažosios Lietuvos pedagogas, Mažosios Lietuvos fondo narys. 1923 baigė Marijampolės realinę gimnaziją, 1928 – Lietuvos universiteto Fizikos-matematikos fakultetą. 1928–1934 Šilutės gimnazijos steigėjas ir direktorius. 1934–1939 ėjo Klaipėdos krašto gubernatūros referento, švietimo patarėjo pareigas, ypač rūpinosi lietuviškų mokyklų steigimu bei statyba. Aktyviai dalyvavo Klaipėdos krašto Lietuvių susivienijimo centro valdyboje. Santaros švietimo vadovas. 1934–1941 – Prekybos instituto lektorius. Už Klaipėdos krašto lietuvinimo veiklą 2 metams nacių uždarytas į kalėjimą. 1941–1945 gyveno ištremtas Brandenburgo provincijoje. 1945–1949 Hanau (Vokietijoje) lietuvių gimnazijos vicedirektorius. 1946–1949 Lietuvių Liuteronų Bažnyčios išeivijoje vyriausiosios tarybos sekretorius, vėliau – tarybos narys. 1949 atvyko į JAV ir dirbo General Electric Co laboratorijoje. Buvo Bostono evangelikų lietuvių parapijos komiteto pirmininkas ir lietuvių mokytojų valdybos kasininkas.

MLFA